การกำหนด Background ปุ่มด้วย selector : เขียนโปรแกรม Android

การกำหนด Background ปุ่มด้วย selector : เขียนโปรแกรม Android

ในการสร้างปุ่มของ android นั้น ปุ่มแบบธรรมดาหน้าตามันไม่สวยเอาซะเลยและแล้วผมก็เจอวิธีเล็กน้อยที่จะทำให้ปุ่มมีสีสัน และกำหนด state ในการกดปุ่มให้มีสีสัน ด้วยการใช้ android xml ที่มี tag ชื่อว่า selector

โดยเริ่มแรกก็ทำการสร้างโปรเจ็คตัวอย่างก่อนแต่หากใครมีโปรเจ็คทดลองก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ

การกำหนด Background ปุ่มด้วย selector : เขียนโปรแกรม Android

โดยผมตั้งชื่อโปรเจ็คว่า Selector จากนั้นเมื่อสร้างเสร็จผมลองทำการสร้างปุ่มขึ้นมา 2 ปุ่มใน activity_main.xml ซึ่งเป็น layout activity เริ่มต้นของโปรเจ็คที่สร้างขึ้นโดยมีโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”xml”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.