การติดตั้งตัว run python บน window

การติดตั้งตัว run python บน window

ขั้นแรกในการที่จะหัดเขียน ภาษา python นั้นก็คือต้องติดตั้งตัว run เพื่อที่เวลาเราเขียนโค้ดภาษา python เสร็จจะได้ทำการทดสอบการรันได้ โดยที่เราสามารถไป download ได้ที่ http://www.python.org/ ?โดยเลือก windows Installer ?เมื่อทำการ download เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งดังรูปครับ

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็มาทดสอบว่าสามารถทำงานได้รึเปล่าโดยเลือกใช้ได้โดย

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

Programs-> Python 3.1 -> IDLE (Python GUI) จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ครับ

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

แต่ถ้าเราจะ set ให้สามารถเรียกใช้ผ่าน command line ก็ใช้คำสั่ง set path=%path;ที่เราติดตั้ง\python31

cpython, window install python, หัดเขียน python, สอน python

เมื่อ set แล้วก็ได้สามารถใช้คำสั้ง python ใน command line ได้ หลังจากที่ติดตั้งและ set ค่าแล้วก็ลองมารันดูโดยพิมพ์คำสั่งว่า print(?Thaicoding?); จะได้ผลดังรูป

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

แบบเรียกใช้ผ่าน command line

python, window install python, หัดเขียน python, สอน python

Leave a Reply

Your email address will not be published.