การติดตั้ง JDK 1.6

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม JDK 1.6 จากเว็บไซต์ http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
  2. ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาคือjdk-6-windows-i586.exe
  3. จากนั้นจะมีหน้าต่างลิขสิทธิ์ให้กด Accept ดังรูป1
  4. หลังจากนั้นจะมีหน้าให้เลือกรูปแบบการติดตั้งให้กด next ได้เลย2
  5. หลังจากนั้นก็รอเวลาในการติดตั้งจนเสร็จ
  6. หลังจากนั้นตั้งค่าตัวแปรระบบให้คลิกขวาที่ my computer แล้วคลิกที่tab advance จากนั้นคลิกที่ Environment? Variables แล้วคลิก new ที่ User variable ให้ตั้งชื่อเป็น JAVA_HOME แล้ว ใส่ค่า value เป็น C:\Program Files\Java\jdk1.6.0 แล้วคลิก OK
  7. จากนั้นก็สร้างตัวแปรระบบ ให้คลิกตัวแปร PATH ใน Systems variable แล้วทำการใส่ ; C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin ไว้หลังสุด แล้วคลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.