การติดตั้ง mongodb บน window

mongodb เป็นระบบฐานข้อมูลแบบที่เรียกว่า NOSQL นั้นก็คือมีการเก็บข้อมูลแต่จะไม่ใช้คำสั่ง SQL นั้นการ query หาข้อมูลนั้นเอง โดยฐานข้อมูลที่เป็นแบบ NOSQL นั้นมีหลายค่ายหลายรูปแบบทั้งเก็บแบบ document, big table และอื่นอีกแต่หากใครคิดจะเริ่มต้นลองใช้ ฐานข้อมูลที่เป็น NOSQL สักตัวผมว่า mongodb เป็นตัวที่น่าลองเล่นดูได้ง่ายนะครับ ส่วนวันนี้ผมจะมาเขียนเกี่ยวกับการติดตั้ง mongodb บน window นั้นเอง

เริ่มแรกเราก็ไปทำการดาวโหลดจากเว็บ www.mongodb.org เมื่อโหลดเสร็จให้ทำการแตกไฟล์ เราจะได้ folder ติดตั้งมาอัน 1 จะมีชื่อประมาณ mongodb-win32-x86_64-[version] ให้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อการง่ายเป็น mongodb นำไปไว้ที่ drive ที่ต้องการจะติดตั้งเช่น drive c, drive d หลังจากนั้นก็ให้ทำการรัน command line ของ window ขึ้นมา จากนั้นก็ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปยัง drive ที่ทำการเก็บ folder mongodb เหมือนของผมเก็บที่ drive d เลยใช้คำสั่งดังรูป

การติดตั้ง mongodb

จากนั้นก็ใช้คำสั่ง cd เข้าไปยัง folder mongodb แล้วก็เข้าไปให้ถึง folder ภายในที่ชื่อว่า bin

mongodb

หลังจากนั้น mongodb นั้นต้องการ folder ที่เก็บไฟล์ข้อมูลเพราะตัว mongodb นั้นจะอาศัยหลักการในการใช้ไฟล์มาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูล

จากหน้าจอเมื่อกี้ก็ให้พิมพ์ mongod.exe –dbpath d:\test\mongodb\data

หลักคำสั่ง –dbpath นั้นเราสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการเพื่อเก็บไฟล์ข้อมูล

การติดตั้ง mongodb บน window

รูปตัวอย่างหลังการใช้งานจะเห็นมามีไฟล์เกิดขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง mongod.exe

การติดตั้ง mongodb บน window

หลังจากนั้นก็ให้เปิดหน้าต่าง command line แล้วใช้ cd เข้าไปยัง folder bin ใน mongodb แล้วใช้คำสั่ง mongo.exe เพื่อเชื่อต่อฐานข้อมูลที่ start ไปก่อนหน้านี้ครับ

mongodb

ส่วนวิธีการใช้งานแล้วก็คำสั่งนั้นไว้ให้ผมศึกษาเข้าใจมากกว่านี้นะครับจะมาเขียนบทความใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.