การใช้คำสั่ง python พื้นฐาน

การใช้คำสั่ง python พื้นฐาน

หลังจากที่ติดตั้งตัวรันแล้ว compile python แล้วเราก็มาลองตัว IDE ของ python กันบ้างก่อนที่จะเริ่มเขียนตัวภาษา python กันจริงก็ควรลองหัดใช้ตัว IDE ก่อนและทำความคุ้นเคยกับ python เบื้องต้นเพราะภาษา python เป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นแนวที่เป็น script มาก โดยที่จะเริ่มลองใช้ตัว IDE เพื่อเป็นเครื่องคิดเลขและลองใช้งาน string เบื้องต้น

ขั้นแรกเลือกเปิดโปรแกรม IDLE(Python GUI) ขึ้นมา

สอน python, หัดเขียน python, python เบื้องต้น, พื้นฐาน python

จากนั้นลองพิมพ์ตัวเลขที่จะมาลองคำนวณดูเช่น 2+2 หรือ 5-2 เป็นต้น

มันก็จะคืนคำตอบผลการคำนวณมาให้เราตามรูปตัวอย่าง จากนั้นเราก็ลองกำหนดค่าไว้ในตัวแปรแล้วค่อยมาคำนวณเช่นเก็บในตัวแปร width และ height จะนั้นก็ลองเอาค่าทั้ง 2 มาคูณกันมันก็จะคืนค่าคำนวณมาให้เรา

สอน python, หัดเขียน python, python เบื้องต้น, พื้นฐาน python

นอกจากนั้น python ยังมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ให้เลือกใช้อีกด้วย

สอน python, หัดเขียน python, python เบื้องต้น, พื้นฐาน python

หลังจากที่ลองใช้ python ในการทำงานกับตัวเลขแล้วมาลองกับ string บางใน python นั้นมีข้อมูลชนิด string แต่จะใช้เครื่อง ? ? เพื่อบอกว่าเป็น string แล้วถ้าต้องการจะพิมพ์ เครื่องมาก? ? ให้ใช้ \? แทนแล้วใน python จะคล้ายกับซีมีการใช้อักษรพิเศษ พวก \ ต่างๆ ในตัวอย่างมีการใช้ \n

สอน python, หัดเขียน python, python เบื้องต้น, พื้นฐาน pythonสอน python, หัดเขียน python, python เบื้องต้น, พื้นฐาน python

สุดท้ายในบทความนี้ python ใช้เครื่องหมาย # ในการ comment จากตัวอย่างการลองใช้ โปรแกรมในการ compile python จะเห็นว่าถ้าเขียนโปรแกรม python จะเป็นในรูปแบบ script ที่เป็นการรวมคำสั่งเพื่อที่จะทำการประมวลผลที่ละบรรทัดไปเรื่อยๆนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.