การใช้ค่าคงที่ในภาษา PHP

ในภาษา php นั้นเราสามารถประกาศค่าคงที่ได้เหมือนกับในภาษาอื่นๆ โดยที่ว่าให้ใช้คำสั่ง define() ซึ่งชื่อของค่าคงที่นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้และสามารถใช้เครื่องหมาย _ ได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับกฎในการประกาศตัวแปรทั่วไป ซึ่งอาจจะยังไม่เห็นภาพก็ไปดูตัวอย่างโปรแกรมภาษา php กันเลย

[sourcecode language=”php”]

My Music Website

[/sourcecode]

หลังจากนั้นก็นำไปวางในส่วนของไดเรกทอรีใน server ของเราหรือใน appserv ที่เราติดตั้งในส่วนของ www

ซึ่งผลการรันก็ได้ดังนี้

result program php

จากผลลัพธ์และโค้ดที่เขียนนั้นจะเห็นว่าเราได้ประกาศค่าคงที่โดยใช้คำสั่ง define ซึ่งชื่อว่า FAVMUSIC มีค่าเป็น KRAAM-Bodyslam นั้นเองและเมื่อเราจะใช้งานเพื่อจะใช้ค่านั้นก็เพียงแค่อาจถึงชื่อค่าคงทีเท่านั้นเองซึ่งจะเห็นการใช้งานตอนที่ echo FAVMUSIC; นั้นเอง

Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.