การใช้ Eclipse ในการพัฒนา Java

เครื่องมืออีกอันในการพัฒนา Java Application ที่มีคุณภาพก็คือ eclipse ide ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีนักพัฒนามากมายที่ใช้ eclipse ในการพัฒนา java อีกอย่างก็คือมันฟรีนั้นเองซึ่งตัว eclipse สามารถใช้กับเทคโนโลยี java ในระดับสูงได้ โดยพื้นฐานขั้นแรกก็ไป download แล้วแตกไฟล์ก็จะสามารถใช้ได้เลยโดยสามารถโหลดจากเว็บ http://www.eclipse.org/ ?ซึ่งก็เลือกรุ่น java ที่เรากำลังพัฒนาส่วนผมเลือกรุ่น Eclipse IDE for Java Developers

เมื่อโหลดเสร็จก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะมีการให้เลือก work space มันก็คือ directory ที่เก็บไฟล์งานของเรานั้นเอง

java, eclipse, java eclipse, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

java, eclipse, java eclipse, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

java, eclipse, java eclipse, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

จากนั้นเลือก file -> new java project แล้วก็ตั้งชื่อ จากนั้นคลิก Finish แต่ถ้าหากต้องการ add library นอกก็ให้คลิก next จะมีให้เซ็ตค่าต่างๆเพิ่ม

java, eclipse, java eclipse, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ directory project ของเราถ้าหากต้องการเพิ่มไฟล์ source code ก็ให้เพิ่มใน src ได้เลย

ในตอนต่อไปจะมาเขียนเกี่ยวกับการ debug แล้วสร้าง class กับ object หลังจากบทความแรกๆ ที่ผมเขียนเกี่ยวกับ class และ object อ่านแล้วมันงง

java, eclipse, java eclipse, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

Leave a Reply

Your email address will not be published.