ขั้นตอนการทำงาน 3D

ในการทำงาน 3d สักชิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมักจะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนหลักๆที่ว่านั้นจะเป็นขั้นตอนการทำงานสำหรับโปรแกรมการทำ 3d เท่านั้น หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องตัดต่อและอื่นๆ กว่าจะเสร็จเป็นการสักชิ้น

http://i35.tinypic.com/rrqfcl.jpg

ขั้นตอนหลักๆที่ว่านี้คือ

1. Modeling เป็น ขั้นตอนแรกเริ่มทำงานในคอม ด้วยการใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างสิ่งต่างที่ออกแบบเอาไว้ให้ขึ้นมาเป็น รูปร่าง หลังจากที่จบขั้นตอนนี้แล้วเราควรจะได้วัตถุคล้ายๆดินน้ำมัน คือยังไม่รายละเอียดของพื้นผิวมีแต่รูปร่างเท่านั้น เราจะเรียกวัตถุนี้ว่าโมเดล

2. Shading เป็น ขั้นตอนต่อมาที่เราจะนำโมเดลที่สร้างไว้ มาใส่รายละเอียดของพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นส่วนของมันวาว การสะท้อนแสง หรือลวดลายที่ปรากฏของพื้นผิว

3. Animation เป็นขั้นตอนที่รายคนชื่นชอบคือจำโมเดลมาใส่การเคลื่อนที่ อาจจะมีตั้งแต่การเคลื่อนที่ง่ายๆ

4. Light & Cam สิ่ง ที่ต้องทำอับดับต่อมาก็คือ นำผลงานมาจัดแสงเงา และมุมกล้องซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้ง่ายแต่ทำให้สวยยาก เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการฝึกฝนและการลองผิดลองถูก หลังจากขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าผลงานเกือบเสร็จสมบูรณ์

5. Rendering เป็นขั้นตอนนำทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างไว้มาประมวลรวมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้ออกมาเป็น format ที่นำไปใช้งานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.