คุณลักษณะของภาษา C

C เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมทั่วไป Dennis Ritchie ได้คิดค้นภาษา ?C ในปี 1970 ที่ห้องแลปของ AT&T Bell ใน Murray Hill, New Jersey, เพื่อที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix และโปรแกรม ?utilities เพื่อให้ยึดติดกับhardware platforms น้อยที่สุด. ซึ่งคุณลักษณะของภาษาซีนั้นมีนั้นนี้

  • Source code มีการทำงานเข้ากันได้
  • มีความสามารถใกล้เคียงภาษา ?machine”
  • มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นนักพัฒนาในระบบปฏิบัติการ Unix จะใช้ภาษาซี เพราะมีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากอีกทั้งยังใช้ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ง่าย

จุดเริ่มต้นของภาษา C เริ่มมาจากภาษา BCPL (the Basic Combined Programming Language) ซึ่งพัฒนามาจาก Martin Richards และภาษา B ซึ่งก็ได้ถูกพัฒนามาจากภาษา BCPL พัฒนาโดย ?Ken Thompson. จึงเกิดภาษารูปแบบใหม่คือภาษา C ซึ่งมีประเภทข้อมูล characters, numeric types, arrays, structures และอื่น. Brian Kernighan และ Dennis Ritchie เผยแพร่รายละเอียดของภาษา C ในปี 1978. โดยในมาตารฐานแรกจะใช้ชื่ออ้างอิงว่า “K&R.” C เป็นภาษาในระดับสูงซึ่งมีความสามารถในการทำงานเข้ากับภาษาอื่นและยังไม่ยึดติด hardware ตัวอย่าง เช่นภาษาซีสามารถเข้าอ้างถึงระบบจัดการหน่วยความจำของเครื่องที่ต่างกัน

ภาษาซีได้ถูกออกแบบให้มีความกะทัดรัดและสะดวกอีกทั้งยังง่ายต่อการทำงานร่วมกับระบบใหม่ ซึ่งการที่ทำการคอมไพล์แล้วสามารถรันได้ในเครื่องต่างกันจึงทำให้สามารถพัฒนาเป็น standard library โดยที่ไม่ต้องทำการแก้ไขอีกเพราะเมื่อจะรันในเครื่องอื่นก็เพียงทำการคอมไพล์ใหม่เท่านั้น

เพราะภาษาซี ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทุกวันนี้มันจึงถูกฝังอยู่ในระบบสำคัญและการพัฒนาในปัจจุบันก็ใช้ภาษาซีเพราะมีโครงสร้างแบบภาษาในระดับสูงตัวอย่างโปรแกรมที่ถูกเขียนโดยภาษาซีก็ เช่น word processor, database, และ graphics applications.

Leave a Reply

Your email address will not be published.