ตัวอย่างการสร้าง class ในภาษาจาวา

ตัวอย่างการสร้าง class ในภาษาจาวา

java example, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, java class, java oop, ตัวอย่างจาวา

หลังจากในบทความภาษาจาวาครั้งก่อนบอกว่าจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับการสร้าง class คราวนี้ก็เริ่มมาลองสร้าง class กันโดยผมจะลองสร้าง class เครื่องคิดเลข ชื่อว่า class Calculator ซึ่งมันจะเป็นต้นแบบของ object ความสามารถต้นแบบที่คิดไว้มันจะมีความสามารถ บวก ลบ คูณ หาร โดยที่มันต้องการตัวเลขสองตัวในการกระทำดำเนินการต่างๆคณิตสร้าง โดยขั้นแรกในการสร้าง class ในภาษาจาวาก็คือชื่อ Class ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แล้วชื่อ class หลักต้องตรงกับชื่อไฟล์ในกรณีที่ 1 ไฟล์มีหลายคลาสจะถึงว่า class ที่มีคำว่า public นำหน้าเป็นคลาสหลักของไฟล์นั้น เรามาดูตัวอย่างการสร้างคลาสในภาษาจาวากันเลย โดยผมจะใช้ Eclipse ในการสร้าง class ตัวอย่างนี้

ขั้นแรกเราต้องสร้าง project ใหม่ใน Eclipse หลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มคลาสใน src โดยตั้งชื่อว่า Calculator

java example, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, java class, java oop, ตัวอย่างจาวา

java class, java example, java oop, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

หลังจากนั้นก็ทำการเขียนโค้ดใน editor

java class, java example, java oop, การ เขียนโปรแกรมภาษาจาวา, ตัวอย่างจาวา

โค้ดคลาส Calculator

[sourcecode language=”java”]

public class Calculator {

int numa = 0;

int numb = 0;

public Calculator(int numa, int numb){

this.numa = numa;

this.numb = numb;

}

public int numAdd()

{

return numa+numb;

}

public int numSub()

{

return numa-numb;

}

public int numMultiply()

{

return numa*numb;

}

public int numDiv()

{

if(numa < 0){ return 0; } else{ return numa/numb; } } } [/sourcecode] หลังจากพิมพ์โค้ดเสร็จถ้าไม่มีอะไรผิดตัว Eclipse มันจะคอมไพล์ให้เองแต่ถ้าผิดมันจะมีเส้นใต้สีแดงในส่วนที่ผิด ที่นี้เราก็มาดูรายละเอียดโค้ดขั้นแรกของโค้ดคือส่วนที่เรียกว่า constructor เป็นส่วนที่ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นที่จำเป็นเพื่อให้ object ที่สร้างจาก class สามารถทำงานได้ สังเกตโค้ดในส่วนนี้ [sourcecode language="java"] public Calculator(int numa, int numb){ this.numa = numa; this.numb = numb; } [/sourcecode] ในส่วนนี้จะเป็น constructor โดยจะเป็นการกำหนดค่าให้กับ numa และ numb โดย this.numa ก็หมายถึงตัวแปร numa ที่เราประกาศไว้ก่อนหน้าให้มีค่ากับ numa ที่เรารับเข้ามาในตอนสร้าง object ส่วนที่เหลือจะเป็น method ซึ่งมันก็คือ function ในภาษาอื่นนั้นเองโดยในที่นี้จะเป็น method บวก ลบ คูณ หาร นั้นเอง ส่วนคำนำหน้า method ว่า public นั้นจะเป็นเรื่องสิทธิในการเรียกใช้ method นั้นๆๆไป จากตัวอย่าง [sourcecode language="java"] public int numAdd() { return numa+numb; } [/sourcecode] จะเห็นว่า method numAdd มีคำนำหน้าเป็น public มีการ return ค่าเป็น int แล้ว method นี้ชื่อว่า numAdd() ไม่มีการส่งค่ามายัง method ในตอนต่อไปสร้างมาทำการสร้าง object ของ class Calculator Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.