ตัวอย่างการสร้าง Object จาก Class ที่เราสร้างขึ้นโดยภาษา Java

ตัวอย่างการสร้าง Object จาก Class ที่เราสร้างขึ้นโดยภาษา Java

จากบทความก่อนเราได้สร้าง Class Calculator ซึ่งเป็นคลาสเครื่องคิดเลขที่เราสร้างเสร็จแล้วแต่มันก็เป็นเพียงคลาส เราต้องทำการนำมาสร้างเป็น Object เพื่อที่จะใช้งานมัน ขั้นแรกก็เปิด Eclipse แล้วเปิด Project ของครั้งที่แล้ว

oop, java object, object

แล้วทำการสร้าง Class Java อันใหม่

java example , java oop, object java, ตัวอย่างจาวา, oop, object

เพราะใน java จะมองเป็นคลาสนั้นต้องทำการสร้างไฟล์คลาสใหม่ชื่อว่า TestCalculator ซึ่งเป็นคลาสที่ทำการสร้าง Object ของคลาส Calculator โดยมี Source Code ดังนี้

[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

public class TestCalculator {

public static void main(String argvs[])

{

Calculator mycal = new Calculator(20,5);

System.out.println(“Add: ” + mycal.numAdd());

System.out.println(“Sub: ” + mycal.numSub());

System.out.println(“Multiply: ” + mycal.numMultiply());

System.out.println(“Div: ” + mycal.numDiv());

}

}

[/sourcecode]

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จก็ทำการรันโปรแกรมโดยคลิกขวาที่ Class TestCalculator แล้วเลือก Run As? Java Application

java example , java oop, object java, ตัวอย่างจาวา, oop, object

ก็จะเป็นการรันคลาส TestCalculator ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

java example , java oop, object java, ตัวอย่างจาวา, oop, object

จากตัวอย่าง Source Code คลาสทั้ง 2 คลาสอยู่ใน Directory เดียวกันคลาส TestCalculator จึงไม่ต้องทำการ Import Class Calculator เข้ามา และที่สำคัญคือถ้าจะให้ไฟล์คลาสอันไหนเป็นตัวหลักในการรันทำงานจะต้องมี method main โดยมีรูปแบบเป็น public static void main(String args[]) โดยจะต้องมี String array เป็น พารามิเตอร์เสมอ ในตัวอย่าง method main เราได้ทำการสร้าง object ของ class ?Calculator โดยใช้คำสั่ง

Calculator mycal = new Calculator(20,5); โดยในการสร้าง Object เราจะใช้ Operator new แล้วทำการส่งค่าไปยัง constructor ของ คลาส Calculator หลังจากนั้นก็จะได้ Object ของ class Calculator มาหลังจากนั้นก็ทำการเรียกใช้ method ในแบบ class Calculator ได้ดูได้จากผลลัพธ์

Download SourcCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.