บทเรียน: Application “Hello World!”

ในบทความนี้จะเป็นการรวมคำสั่งในการ complie และ run อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมตัวอย่างคือ “Hello World!” ในบทเรียนแรกจะใช้ NetBeans IDE (integrated development environment) ที่ดีและง่ายต่อการใช้งานในการพัฒนา software

NetBeans IDE run บนทุก platforms ซึ่งจะสอนการพัฒนาตามหัวข้อต่อไปนี้

“Hello World!” โดยใช้ NetBeans IDE

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ NetBeans IDE. NetBeans IDE runs บน Java platform, นั้นหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้ทุก platform ที่มีการติดตั้ง JDK 6 . ซึ่งได้แก่Microsoft Windows, Solaris OS, Linux, and Mac OS X. เราขอแนะนำให้คุณใช้ NetBeans IDE ผ่านคำสั่ง command line

“Hello World!” สำหรับ Microsoft Windows

การใช้คำสั่งสำหรับผู้ใช้ Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional, and Windows Vista.

“Hello World!” สำหรับ Solaris OS and Linux

การใช้คำสั่งสำหรับผู้ใช้ Solaris OS และ Linux.

Leave a Reply

Your email address will not be published.