ภาษาจาวา- ตัวอย่างการสร้าง RMI

ในการสร้าง RMI ในมีขั้นตอนในการเขียนโค้ดและคอมไพล์หลายขั้นตอนมากผมจะเป็นเป็นส่วนๆไว้ละกันซึ่งจะเรียงตามขั้นตอนในการสร้างจากขั้นแรกไปถึงขั้นสุดท้ายโดยขั้นแรกนั้นก็คือการสร้าง interface จาก package rmi ซึ่งสืบทอดมาจาก คลาส Remote ซึ่งเราจะกำหนด method ในการทำ rmi ชื่อว่า getGreeting แล้วต้องมีการป้องกันข้อผิดปลายโดยการใส่ exception ที่ชื่อว่า RemoteException

ต่อก็ไปดูตัวอย่างโค้ดภาษา java เลยกันดีครับ

[sourcecode language=”java”]

import java.rmi.*;

public interface Hello extends Remote

{

public String getGreeting() throws RemoteException;

}

[/sourcecode]

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็บันทึกชื่อว่า Hello.java จากนั้นก็ลอง complie ดูถ้าไม่ error ก็แสดงว่าเขียนโค้ดถูกต้องแล้วครับ

มาถึงขั้นตอนต่อไป การกำหนด class ที่จะมาทำการ implement interface ที่เราสร้างขึ้น ซึ่งนอกจาก implement interface แล้วยังต้องทำการ import java.rmi และ java.rmi.server และยังต้องสืบทอดจาก class RemoteObject หรือ subclass ของ RemoteObject ซึ่ง class นี้รับรองการทำงานกับ TCP แบบ point to point ต้องไปก็ไปดูตัวอย่างภาษาจาวา

[sourcecode language=”java”]

import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;

public class HelloImpl extends UnicastRemoteObject implements Hello

{

public HelloImpl() throws RemoteException

{

//No action needed here.

}

public String getGreeting() throws RemoteException

{

return(“Hello there”);

}

}

[/sourcecode]

ทำการบันทึกแล้วก็ complie จะเห็นว่าโค้ดในส่วนนี้ได้ทำการ implement method getGreeting แล้วส่วนขั้นตอนต่อไปก็ติดตามในบทความหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.