ภาษาซี(ตอนที่1)

ภาษาซี(ตอนที่1)

C มาจากที่ไหน

Dennis Ritchie ของแลบเบล (Bell Labs) ได้สร้างภาษาซี ในปี ค.ศ. 1972 ขณะที่เขาและ Ken Thompson ทำงานออกแบบระบบปฏิบัติการ UNIX

ภาษา C ได้พัฒนามาจากภาษา B ของ Thompson เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือให้โปรแกรมเมอร์ทำงาน

ทำไมต้องภาษา C

ขณะนี้ภาษา C ได้คล้ายเป็นภาษาสำคัญที่สุดและนิยมมากที่สุด? มันก้าวหน้ามาก เนื่องจากบุคคลทั่วไปนิยมใช้ภาษา C ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาได้พยายามย้าย C ไปเป็นภาษา C ++ ที่มีสมรรถนะสูง แต่ภาษา C ก็ยังคงเป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ และยังช่วยให้ศึกษา C++ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก C++ ได้สร้างและพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ เพิ่มจากภาษา C ภาษา C มีคุณลักษณะที่ดีดังนี้

  • โครงสร้างของการควบคุมมีความยืดหยุ่น
  • C เป็นภาษาโครงสร้าง ง่ายๆต่อการสร้างโมดูลาร์ (modular)
  • โปรแกรมมีขนาดเล็ก
  • ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด

ที่มา การเขียนโปรแกรมสำหรับ Application ด้วย C/C++

Leave a Reply

Your email address will not be published.