ภาษาซี ตอนที่2

ออกแบบคุณลักษณะต่างๆ(Design Feature)
C เป็นภาษาสมัยใหม่ได้รวมคุณลักษณะต่างๆ ของการควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้สามารถวางแผนเขียนโค้ดจากบนลงล่าง, โปรแกรมโครงสร้าง, และมีลักษณะเป็นโมดูลาร์ (modular) ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากและโปรแกรมทำความเข้าใจง่าย
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
C เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง มันออกแบบมาสำหรับความก้าวหน้าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ขณะนี้ โปรแกรม C รันได้เร็วมาก ในบางกรณี ภาษา C จะใช้งานร่วมกับภาษาแอสเซมบลี(assembly)ซึ่งจะทำให้โปรแกรมของท่านรันได้เร็วที่สุด รวมทั้งประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งานหน่อยความจำ


ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั่วไป (Portability)

C เป็นภาษาที่ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป หมายความว่าโปรแกรม C ที่เขียนบนระบบหนึ่งสามารถรันและปรับปรุง แก้ไขบนระบบอื่น ถ้าหากยังจำเป็นต้องแก้ไขโค้ดก็ทำได้ง่าย เพียงแต่เปลี่ยนแปลงที่ไฟล์ส่วนหัว (header file) พร้อมกับโปรแกรมหลัก ท่านอาจคิดว่าภาษาโปรแกรมต่างๆ ก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้เช่นกันกับ C เพื่อทดสอบคุณลักษณะนี้ ให้ลองแปลงโค้ดภาษา basic สำหรับเครื่อง IBM ไปเป็นโค้ด basic สำหรับเครื่องของ aplle หรือจะลองพยายามรันโปรแกรม Fortran บนระบบ Unix จะเกิดข้อผิดพลาดทันที ไม่สามารภทำงานต่อได้ ภาษา C สามารถใช้กับ PC ทุกประเภท คอมไพเลอร์ (complier) ของ ใช้ได้กับระบบต่างๆถึง 40 ระบบ และยังทำงานเข้ากับอุปกรณ์ฮาดแวร์ต่างๆได้
เพราะ C ใช้ได้กับ PC ทั่วไป ท่านสามารถนำโปรแกรมของภาษา C ของ unix ไปพัฒนาต่อบนเครื่อง PC ของท่านเองได้ มีคอมไพเลอร์มากมายที่ช่วยในการดำเนินการต่อได้ง่าย และท่านยังสามารถนำโปรแกรมที่พัฒนา ไปใช้บนระบบ unix ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.