ภาษา c# การใช้ตัวแปร array

สอนc#, ภาษา C#, array, array c#, ตัวแปร array, ตัวอย่าง c#

หลังจากที่ไม่ได้เขียนบทความไปหลายวันทำ เพราะงานเยอะมากอีกทั้งยังนั่งมั่วอยู่กับการเขียนโปรแกรมส่วนตัวซึ่งผมคิดว่า จะเอาผลงานของผมมาลงในเว็บโดยจะอยู่ในส่วน thaicoding project ซึ่งจะมาในเร็วนี้ๆโดยจะเป็นการบอกความคลืบหน้าของโครงการต่างๆๆที่ผมคิดไว้ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเขียนบทความล้าช้าก็เพราะลังเลระหว่าง 2 ค่ายคือ opensource และ Microsoft อาจเป็นเพราะผมละโมบวิชาเหมือนในหนังเรื่องจอมขมังเวทย์

ก็ได้ เอาละเรานอกเรื่องกันมากพอละขั้นตอนต่อไปเราควรที่จะรู้จักตัวแปร array ใน C# กันบ้าง ตัวแปร array จะเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบเดียวกันเป็นชุดๆ ซึ่งมันก็มีกันทุกภาษาเรามาเริ่มทำความรู้จักกับตัวแปร array ?กันเลยโดยใหเราสร้างโปรเจ็คขึ้นมาใหม่ให้เลือกเป็น windows forms application ตั้งชื่อว่า cshape-array

สอนc#, ภาษา C#, array, array c#, ตัวแปร array, ตัวอย่าง c#

จากนั้นให้สร้าง button โดย button ให้ name เป็น cmdArray ส่วน text เป็น show Array

แล้วกำหนด text box โดยให้ name เป็น txtNum

สอนc#, ภาษา C#, array, array c#, ตัวแปร array, ตัวอย่าง c#

ต่อจากนั้นก็ให้ double click ที่ button เพื่อเขียนโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”c#”]

private void cmdArray_Click(object sender, EventArgs e)

{

int numarray = int.Parse(txtNum.Text);

int[] num;

string result = “”;

num = new int[numarray];

for (int i = 0; i < numarray; i++) { num[i] = i * 3; result += "num[" + i + "]= " +num[i] + "\n"; } MessageBox.Show(result,"Thaicoding.Net"); } [/sourcecode] เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ลองรันดูโดยใส่จำนวน array ที่เราต้องการ สอนc#, ภาษา C#, array, array c#, ตัวแปร array, ตัวอย่าง c#

มันก็จะโชว์ message box เป็นจำนวน array ที่เรามี จากโค้ดตัวอย่างเราได้ทำการประกาศตัว numarray เพื่อเป็นตัวรับจำนวนขนาด array มาจาก text box หลังจากนั้นก็นำมาสร้าง array ขนาดเท่ากับค่าในตัวแปร numarray หลังจากนั้นก็วนลูปเพื่อกำหนดค่าให้แต่ละตัวหรือที่เรียกว่าแต่ละ index โดยมีค่าเท่ากับ I * 3 นั้นเองและในแต่ละครั้งจะเป็นค่า num แต่ละตัวรวมเข้ากับ string ที่เป็นผลลัพธ์เพื่อไปแสดงใน message box นั้นเองซึ่งโค้ดนั้นก็คือ

[sourcecode language=”c#”]

result += “num[” + i + “]= ” +num[i] + “\n”;

[/sourcecode]

นี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ array อย่างง่ายซึ่งนอกจากตัวแปรชนิด int แล้วชนิดอื่นๆก็สามารถใช้แบบ array ได้นะครับเช่น string text[] เป็นต้น ผมก็ขอจบบทความนี้ไป ซึ่งต่อนี้ผมกำลังซึ่ง php framework และ xna ถ้าผมเข้าใจแล้วจะเอามาเขียนลงในบทความนะครับ


Download Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.