ภาษา C ตอนที่4

C จะไปยังเป้าหมายที่ไหน (Whither C ?)

เมื่อปี ค.ศ. 1980 C ภาษาที่นำไปใช้ยังโลกมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ของระบบ UNIX แต่ในขณะนี้ C สามารถนำไปใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe ) ภาษา C มีความมั่งคงและประสิทธิภาพสูง ภาษา C ช่วยให้ผู้อื่นใช้งานได้ง่ายและได้รับประโยชน์มาก ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั่วไปหันไปใช้ภาษา C ดูแลความปลอดภัยของระบบ โดยท่านไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพ

ในปี ค.ศ. 1990บริษัทผลิตซอฟแวร์จำนวนมากได้เปลี่ยนไปใช้ภาษา C++ สำหรับ project ของโปรแกรมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ OOP ( Object-Oriented Programming) ด้วย C++ ซึ่ง C++ เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก C ภายหลังที่ท่านได้เรียนรู้ภาษา C แล้วจะต้องเรียนรู้ C++ เพิ่มขึ้นอีกเพื่อการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สรุปแล้ว C เป็นภาษาโปรแกรมที่สำคัญมากที่สุด และยังคงเป็นต่อไปเรื่อยๆ มันถูกนำไปใช้บนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

7 ขั้นตอนการใช้ภาษา C

C เป็นภาษาที่ต้องคอมไพล์ ถ้าท่านคุ้นเคยกับภาษาที่ต้องคอมไพล์ เช่น Pascal คุณก็จะคุ้นเคยกับภาษา c? ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้การจัดทำโค้ดภาษาซี ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆของโปรแกรม
  2. ออกแบบโปรแกรม
  3. เขียนโค้ด
  4. คอมไพล์ (Compile)
  5. รันโปรแกรม
  6. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
  7. กำกับ ดูแลและปรับปรุงโปรแกรม

จบเรื่องหาภาษาซี……End

ที่มา การเขียนโปรแกรมสำหรับ Application ด้วย C/C++

ถ้าหากท่านใดสนใจในเรื่องหาภาษาซีต่อนั้นก็ comment ไว้ได้เลยนะครับหรือสนใจเรื่องใดผมจะทำการค้นคว้าหามาให้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.