ภาษา C# – เปลี่ยนสีพื้นหลังของโปรแกรม

ในบ้างครั้งที่เราเขียนโปรแกรมใน visual studio นั้นนอกจากจะกำหนดสีของพื้นหลังของโปรแกรมผ่าน หน้าต่าง Property แล้วนั้นเรายังสามารถกำหนดสีพื้นหลังผ่าน event หรือ การเขียนโค้ดได้อีกด้วยซึ่ง ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างในภาษา ซีชาร์ป ในการเปลี่ยนสีพื้นหลังของ window form

โปรแกรมตัวอย่าง ภาษา C#

newproject

ทำการสร้างโปรเจ็คใหม่แล้วเลือก Window Forms Application แล้วตั้งชื่อว่า BGColorForm หรือจะชื่ออะไรก็ได้ตามใจเรา

form ภาษา c#

จากนั้นทำการลาก radio button มาใส่ 2 อันโดยกำหนด Name อันแรกเป็น radYellow ส่วน Text เป็น สีเหลือง แล้วอันที่สอง Name เป็น radRed ส่วน Text เป็น สีแดง จากนั้นทำการ ?Double click ไปที่ radio button สีเหลืองแล้วทำการเพิ่มโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”c#”]this.BackColor = Color.Yellow;[/sourcecode]

หลังจากนั้นก็ Double click ที่ radio button สีแดงบ้าง แล้วทำการเพิ่มโค้ดภาษา C# ดังนี้

[sourcecode language=”c#”]this.BackColor = Color.Red;[/sourcecode]

หลังจากนั้นกด F5 เพื่อรันโปรแกรมภาษา C# จะได้ดังรูป

result ภาษา c#

ภาษา c#

จะเห็นว่าในการกำหนดสีพื้นหลังของ form นั้นจะใช้คำว่า this ในการแทน form ปัจจุบันที่ใช้อยู่ แล้วอ้างถึง BackColor เพื่ออ้างถึงคุณสัมบัติสีพื้นหลังจากนั้นทำการกำหนดสีใหม่โดยใช้ Color.Yellow หรือ Color.Red หรือจะเป็นสีอื่นก็ได้

SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.