ภาษา java การสร้าง static method

ภาษา java การสร้าง static method

ในบ้างครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานั้นจะมีการสร้าง method ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง method ก็เปรีบยเสมือนฟังก์ชันในภาษาที่ใช่แบบ OOP นั้นเองเช่น function ในภาษา C เป็นต้น

รูปแบบในการประกาศ static method จะมีรูปแบบดังนี้

methodHeader = [visibility] [“static”] returnType methodName “(” [parameterList] “)” .
การเข้าถึง = “public” | “private” | “protected” .
parameterList = parameterDeclaration {“,” parameterList} .
parameterDeclaration = type ParameterName .
รูปแบบในการคืนค่า = “void” | type

จากรูปแบบในการประกาศ method นี้เป็นการประกาศ method รูปแบบทั่วไปแต่ในบทความนี้จะพูดถึง static method ซึ่ง static method นั้นจะสามารถเรียกใช้โดยไม่ต้องมีการสร้าง Object ซึ่งต่างจาก method ธรรมดาที่ต้องทำการสร้าง object แล้ว method เปรียบเสมือนรูปแบบการทำงานแต่ static เปรีบยเสมือนฟังก์ชันที่เอาไปไว้เรียกใช้งาน ต่อไปก็มาดูตัวอย่างโปรแกรมในภาษา จาวา

[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

public class Testmethod

{

public static void main(String args[])

{

Plus(5,10);

}

public static void Plus(int num1, int num2)

{

int sum;

sum = num1 + num2;

System.out.println(sum);

System.out.println(“Thaicoding.net”);

}

}

[/sourcecode]

java, java static method, static method ,concept oop, java example, ภาษาจาวา

จากผลลัพธ์และโค้ดตัวอย่างจะเห็นว่าเราได้มีการสร้าง static method ที่ชื่อว่า Plus ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

public static void Plus(int num1, int num2)

มีสิทธิในการเข้าเป็นแบบ public เป็น static method การคืนค่าไม่มีเลยกำหนดให้เป็น void ชื่อ method ว่า Plus ต้องการ parameter 2 แบบข้อมูล int และเมื่อเราเขียน method นี้เสร็จเราสร้างเรียกใช้เหมือนฟังก์ชันได้เลยดังตัวอย่าง Plus(5,10); ซึ่งเราไม่ต้องสร้าง Object ของคลาสที่มันอยู่เลย

Download Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.