ภาษา Perl

Perl ไม่ใช่ภาษาที่ใหม่นัก แต่สาเหตุที่เพิ่งรู้จักและได้รับความนิยมก็เพราะกระแสของอินเตอร์เน็ต ด้วยความง่ายที่เป็นสคริปต์ที่ไม่ต้องมีการคอมไพล์ก่อนการรัน Perl จึงเป็นที่นิยมเขียนเป็น CGI โดยมีพลังความสามารถที่จะมาเขียนเป็นสคริปต์ใช้งานหลายง่ายได้พอๆกับ C ที่เดียว

Perl มาจากคำเต็มว่า Practical Extraction and Report Language เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่สร้างโดยนาย Larry Wall จุดประสงค์ในการสร้างครั้งแรกก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับการเขียนโปรแกรมในสภาพแวดล้อมบนระบบ UNIX ?โดยเฉพาะ เป็นภาษาที่มีความสามารถและความยืดหยุ่นสูงเหมือนภาษาชั้นสูงทั่วๆไป ความสามารถบ้างอย่างของ Perl ก็ยืมมาจากภาษา C มาใช้

Perl เป็นภาษาแบบสคริปต์ (script) การรันสคริปต์จะต้องเรียกอินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter) ของ Perl มาอ่านสคริปต์เพื่อตีความหมายและทำงานตามที่เขียนไว้ในสคริปต์ ไม่ต้องมีการคอมไพล์ (compile) ของ ซอร์สโค้ดของสคริปต์ให้เป็นโปรแกรมก่อนรัน ดังนั้น Perl จึงมีความสะดวกและรวดเร็วในแง่ของการทดลองรันและแก้ไข

ภาษา Perl ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะกระแสของอินเตอร์รุกเข้าไปยังของผู้ใช้ทุกระดับ server Unix จำนวนมากต้องแปลงสภาพให้เป็น server สำหรับบริการอินเตอร์เน็ตไปด้วย การที่ผู้ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลหรือกระทำใดๆ ในเซิร์ฟเวอร์ได้จะต้องผ่านการทำงานของ CGI (Common Gateway Interface) ที่จัดเตรียมไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ตัว CGI จะถูกเขียนจากภาษาโปรแกรมมิ่งอย่าง C หรือเขียนจาก shell ของ UNIX ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นสนับสนุนให้ใช้งานอะไรได้บ้าง

แต่เนื่องจากภาษา C และ Perl มักจะถูกติดตั้งมาพร้อมกันกับเซิร์ฟเวอร์ UNIX อยู่แล้ว โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ 2 ภาษานี้ในการเขียนโปรแกรมหรือใช้งานกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น โปรแกรมเมอร์จำนวนมากก็ได้เริ่มให้ความสนใจที่จะศึกษา CGI และ Perl กัน

ที่มา เริ่มเขียนสคริปต์ด้วยภาษา Perl

Leave a Reply

Your email address will not be published.