ภาษา PHP กับการทำงานกับ form

ในการเขียนภาษา PHP นั้นจำเป็นต้องมีการส่งค่าผ่านหน้าแต่ละหน้าหรือหน้าเดียวกันวิธีที่นิยมก็คือการผ่านค่าโดยใช้ tag <form></form> ซึ่งในการส่งค่าผ่าน form นั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ GET กับ POST ซึ่งในความปลอดภัยควรใช้ แบบ POST โดยเรากำหนดได้โดย method=?post? ซึ่งถ้าเราใช้แบบ GET อาจทำให้ผู้ไม่หวังดีใช้โปรแกรมจับ packet ดักจับค่าที่เราทำการส่งผ่านได้ และในตัวอย่างภาษา PHP ต่อไปนี้เพื่อให้ง่ายเราจะทำการสร้างไฟล์ที่เป็นไฟล์ html ซึ่งเป็นไฟล์ของ form ส่วนอีกอันจะเป็นไฟล์ php ซึ่งจะเป็นไฟล์ในการรับค่า

โค้ดไฟล์ html

[sourcecode language=”html”]

Form Login

Username:

Pass:

[/sourcecode]

ซึ่งจะเห็นว่ามีการกำหนด action ?นั้นคือจะให้ทำการส่งค่าไปประมวลผลยังไฟล์ไหนในที่นี้คือไฟล์ login.php ส่วนวิธีการส่งจะกำหนดใน method นั้นเอง และในการสร้าง form ที่สำคัญต้องกำหนดชื่อด้วย เช่น name=?user? เพราะจะเอาไปอ้างอิงใน php

ต่อมาก็สร้างไฟล์ login.php

[sourcecode language=”php”]

“;

echo $pass;

?>

[/sourcecode]

จากนั้นก็ลองนำไปวางบน server หรือ apserv ที่เราทำการลงไว้แล้ว

ภาษา php, สอน php

การ เขียน โปรแกรม php, ภาษา php, สอน php, ภาษา html

จากผลการรันสังเกตว่าค่าที่แสดงคือค่าตัวแปร $username, $pass ซึ่งกำหนดค่าจาก $_POST[‘user’];และ $_POST[‘pass’]; สังเกตว่าจะใช้ตัวแปร $_POST นั้นก็หมายความว่าเป็นการส่งแบบ POST ส่วนในเครื่องหมาย [] นั้นเป็นชื่อใน form นั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.