ภาษา PHP: การใช้คำสั่ง include

ในการเขียน script php นั้นบ้างครั้งก็จำเป็นต้องมีการนำไฟล์อื่นมาช่วยในการทำงานประมวลผลหรือนำค่ามาจากไฟล์อื่นหลายๆ ไฟล์ดังนั้นในภาษา PHP นั้นจึงได้มีการใช้คำสั่งเพื่อนำไฟล์อื่นเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งคำสั่งที่จะนำไฟล์อื่นมาช่วยประมวลผลนั้นก็คือ คำสั่ง include ซึ่งจะเป็นการนำไฟล์เข้ามาร่วมกันทำงานซึ่งจะทำให้ไฟล์ที่เรียกไฟล์อื่นมานั้นจะมีเหมือนไฟล์ที่เรียกเข้ามาทั้งตัวแปร ฟังก์ชันหรือแม้แต่การทำงาน ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างซึ่งจะต้องมี 2 ไฟล์นั้นคือไฟล์ที่เราเรียกใช้งานอยู่กับไฟล์ที่เราจะทำการนำเข้ามาร่วมนั้นเอง

ตัวอย่าง script php

ขั้นแรกก็สร้างไฟล์ menu.php ขึ้นมาโดยมีโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”php”]

New Document

Google

Thaicoding

[/sourcecode]

จากนั้นก็ทำการสร้างไฟล์ index.php ขึ้นมาโดยมีโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”php”]

“;

echo $num1;

echo “
“;

echo $num2;

?>

This is My Home Page

[/sourcecode]

หลังจากที่เขียน script php เสร็จแล้วก็ทำการนำไปวางที่ ไดเรกเทอรี่ www ของ appserv หรือ htdocs ของ apache

หลังจากนั้นก็ลองเปิดผ่าน web browser ดูจะเห็นผลดังรูป

include, php code, php script, การ เขียน โปรแกรม php, ภาษา php

จากผลการรันสังเกตว่าจะทำงานของ menu.php ก่อนจากนั้นก็ค่อยทำของ index.php ซึ่งใน menu.php นั้นก็มีการทำลิงค์ 2 อันและประกาศตัวแปร php 2ตัวแปรพร้อมแสดงค่าผลรวม

สร้างลิงค์ 2 ลิงค์

<a href=”http://www.google.com”>Google</a>

<a href=”http://www.thaicoding.net”>Thaicoding</a>

ประกาศตัวแปรพร้อมแสดงผลรวม

[sourcecode language=”php”]

$num1 = 20;

$num2 =10;

echo ($num1+$num2);

[/sourcecode]

จากนั้นใน index.php ก็มีการอ้างตัวแปรใน menu.php ซึ่งก็สร้างอ้างถึงได้โดยมีการใช้คำสั่ง include ก่อน

ดังนี้

[sourcecode language=”php”]

include (“menu.php”);

echo “
“;

echo $num1;

echo “
“;

echo $num2;

[/sourcecode]

จะเห็นว่า คำสั่ง include มีประโยชน์มากในกรณีต้องแยกส่วนในการพัฒนา

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.