ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น

ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น

ภาษา php นั้นเป็นภาษาที่ออกแบบเพื่อให้ทำงานกับ string ได้ง่ายจึงทำให้มีการใช้งาน string ที่ง่ายและมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ string ให้ใช้งานมาก ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการต่อข้อความและการใช้ฟังก์ชัน php ในการหาความยาวของข้อความและตัวอักษรในข้อความ โดยที่การนำข้อความมาต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย . ส่วนในการหาความยาวข้อความจะใช้ strlen() ส่วนการใช้อักษรในข้อความว่าอยู่ตำแหน่งไหนจะใช้ strops() มาดูตัวอย่างโค้ด php กันดีกว่า

[sourcecode language=”php”]

PHP Basic String

“;

echo “String length str1 = ” . strlen($str1);

echo “
“;

echo strpos($str1,”l”);

echo “
“;

echo strpos($str1, “es”);

?>

[/sourcecode]

function php, php code, ตัวอย่างโปรแกรม php, ภาษา php, เรียน php, php string

จากโค้ดและผลลัพธ์ จะเห็นว่าในตอนแรกเราประกาศตัวแปรเก็บข้อความไว้ 2 ข้อความคือ Hello และ World! และเมื่อ echo $str1 . $str2; จะเป็นการนำข้อความมาต่อกัน ส่วน strlen() จะได้ค่า 5 ออกมาเพราะคำว่า Hello มี 5 ตัวอักษร ส่วน strops() จะคืนค่า ตำแหน่งแรกที่พบตัวอักษรในข้อความโดย ตัว l จะพบในตำแหน่งที่ 2 โดยนับจาก 0 ครับ ?โดยฟังก์ชัน strops นั้นสามารถใช้ได้กับข้อความได้ด้วยโดยในตัวอย่างใช้กับข้อความว่า es จะเห็นว่าไม่มีการแสดงค่าออกมาโดยฟังก์ชัน strops() จะคืนค่า false ใน กรณีที่ไม่พบ

Download Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.