รัน Program(IDE)

จากเมนูบาร์ของ IDE เลือก ?Run | Run Main Project.

ผลจะเป็นไปตามรูป

display

โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Hello World!” บนหน้าต่างผลลัพธ์? (หน้าต่างเดียวกันที่แสดงผลการ build)

สำเร็จแล้วคุณสามารถทำให้โปรแกรมของคุณทำงานได้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.