สร้าง Application แรกของคุณ(ไม่ใช่ NetBeans)

Application แรกที่คุณจะสร้างนั้นชื่อว่า HelloWorldApp ซึ่งเป็น application ง่ายมันจะแสดงข้อความ HelloWorld ออกมาทางหน้าจอโดยวิธีในการสร้างก็ทำตามนี้ครับ

  • สร้างไฟล์ source code

สร้างไฟล์เพื่อทำการเขียนโค้ดภาษาจาวา โดยใช้โปรแกรม text editor เพื่อสร้างและแก้ไขโค้ดภาษาจาวา อาจใช้ notepad , editplus หรืออย่างอื่นก็ได้

  • ทำการ Complie ให้กลายเป็นไฟล์ .class

ในภาษาจาวานั้น complie นั้น ใช้ตัว javac ซึ่งสร้างมาเรียกใช้จาก command line หรือจะใช้วิธีการเซ็ตใน editplus ก็ได้ ซึ่ง javac มันจะทำให้จากไฟล์ source code ซึ่งเป็น text file นั้นกลายเป็น .class ซึ่งอยู่ในรูป bytecodes ที่เป็นภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้

  • Run ?program

ในการรันโปรแกรมที่เราเขียนนั้นให้ใช้คำสั่ง java ตามด้วยชื่อ Class ไม่ต้องมี .class ตามหลังนะครับ เมื่อรันแล้วจะเห็นข้อความออกทางหน้าจอ

ซึ่งนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเขียน application HelloWorldApp ส่วนรายละเอียดโค้ดจะอยู่ในบทความหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.