สร้าง Project ใน IDE

ขั้นตอนในการสร้างโปรเจ็ค

  1. ทำการเปิดโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมา.
  • ใน Microsoft Windows คุณสร้างเปิดมันได้โดยการเลือกใน Start menu.
  • ใน Solaris OS และ Linux คุณสามารถรันได้โดยการเข้าไปในไดเรกทอรี่ bin แล้วพิมพ์ว่า ?./netbeans.
  • ใน Mac OS X ให้ทำการ icon NetBeans

2.หลังจากที่ทำการเปิด NetBeans IDE แล้วให้เลือก File | New Project.

netbean1

รูปการเลือก File | New Project

3.ใน New Project wizard ให้ทำการเลือก General แล้วเลือก? Java Application ตามรูปภาพ

netbean2

รูปการเปิดNetBeans IDEแล้วเลือก New Project wizard

4.ในการกำหนดค่าในส่วน Name and Location ให้กำหนดค่าตามดังต่อไปนี้

  • ในช่อง? Project Name พิมพ์ว่า Hello World App.
  • ในช่อง? Create Main Class ให้พิมพ์ helloworldapp.HelloWorldApp.
  • เลือกถูกในช่อง Main Project

netbean3

รูปของการกำหนดค่าในส่วน Name and Location

5.จากนั้น Click ปุ่ม Finish.

project ได้ถูกสร้างขึ้นและเปิดใน IDE. ให้คุณสังเกตตามต่อไปนี้

  • หน้าต่าง Projects ซึ่งเป็นหน้าต่างแบบโครงสร้างต้นไม้ในการเลือกส่วนต่างๆ มีทั้ง ?source files, libraries คุณสามารถเลือกโค้ดได้จากหน้าต่างนี้
  • หน้าต่าง Source Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดในที่นี้ได้เปิด file HelloWorldApp
  • หน้าต่างNavigator คุณสามารถเลือกคุณสมบัติของ class ได้อย่างสะดวก

netbean4

รูปหน้าต่างๆที่ได้เปิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.