สร้าง source code(ไม่ใช่NetBeans)

ขั้นแรกก็เริ่มจากเปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมาโดยเข้าไปที่ ?Start menu แล้วเลือก ?Programs > Accessories > Notepad. หลังจากนั้นพิมพ์โค้ดลงใน notepad ตามนี้

/**

* The HelloWorldApp class implements an application that

* simply prints “Hello World!” to standard output.

*/

class HelloWorldApp {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“Hello World!”); // Display the string.

}

}

หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วก็ทำการเซฟไฟล์โดยให้ตั้งชื่อให้ต้องกับชื่อ class ซึ่งในที่นี้คือ HelloWorldApp.java. โดยในการเซฟทำได้โดยเลือก File > Save As จะมีหน้าต่าง Save As ขึ้นมา

  1. ให้ทำการเซฟไว้ที Drive C:
  2. ให้ตั้งชื่อตามชื่อ class คือ HelloWorldApp.java
  3. เลือกรูปแบบการเซฟเป็น Text Documents (*.txt).
  4. ส่วนในช่อง Encoding ให้เลือกเป็น ANSI.

หลังจากนั้นก็ทำการเซฟเสร็จสิ้น

save

รูปหน้าต่างในการเซฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.