สอน visual basic-การใช้ method ใน visual basic

Method เป็นวิธีการในการทำงานต่างๆที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถที่จะคิดง่ายขึ้นโดยแยกเป็น method ทำให้เราแยกคิดเป็นส่วนๆไปได้เวลาเราเขียนโปรแกรมเช่น method สำหรับแสดงผล, method สำหรับการคำนวณเป็นต้น อีกอย่างการใช้ method ยังทำให้โปรแกรมของเราสามารถทำงานได้ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเราก็มาหัดเขียนโปรแกรม vb 2008 ในการใช้ method ใน vb กันเลย

ตัวอย่าง visual basic

เริ่มแรกก็ทำการสร้างโปรเจ็คเหมือนเดิม

สอน visual basic, vb 2008, ตัวอย่าง visual basic, หัดเขียนโปรแกรม vb 2008

ตั้งชื่อว่า Three button

หลังจากนั้นทำการสร้างปุ่มมา 3 ปุ่ม

vb 2008, ตัวอย่าง visual basic, สอน visual basic, หัดเขียนโปรแกรม vb 2008

แล้ว double click ที่ปุ่มแรกทำการเขียนโค้ดเพิ่มลงไปดังนี้

[sourcecode language=”vb”]

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Call your method

SayHello()

End Sub

Private Sub SayHello()

‘Display a message box

MessageBox.Show(“Hello World!”, “Three buttons”)

End Sub

[/sourcecode]

โค้ดไหนที่มีอยู่แล้วไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะครับ

ในส่วนอีก 2 ปุ่มให้ทำการ double click แล้วเพิ่มโค้ดในการเรียก method ทั้ง 2 ปุ่ม โค้ดที่เพิ่มคือ

SayHello()

เมื่อทำการเขียนโค้ดเสร็จแล้วให้ทำการ เซฟแล้วลองกด F5 เพื่อรันโปรแกรมดูนะครับ

หัดเขียนโปรแกรม vb 2008, สอน visual basic, ตัวอย่าง visual basic, vb 2008

ไม่ว่าจะกดปุ่มไหนก็จะแสดงข้อความ Hello World ออกมาเสมอเป็นแบบนี้ก็เพราะเราทำการกำหนดเมื่อกดปุ่มให้ไปเรียกใช้method SayHello() นั้นเองซึ่งในตัว method SayHello() นั้นจะมีโค้ดในการแสดงกล้องข้อความนั้นเอง

Source code

Leave a Reply

Your email address will not be published.