สอน Visual C# การใช้ while loop

สอน Visual C# การใช้ while loop

มีเวลาว่างมาเขียนบทความอีกครั้ง ก็เลยตัดสินใจเขียนบทความภาษา C# หลังจากที่ลังเลว่าจะเขียนบทความภาษาอะไรดีจะเป็นของค่าย Java หรือ Microsoft ดี ในบทความนี้จะเป็นลูปพื้นฐานอีกแบบหนึ่งก็คือ while loop โดยโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นจะคล้ายกับโปรแกรมในบทความที่แล้วเพียงเปลี่ยนเป็น while loop ขั้นแรกก็เปิดโปรแกรม visual studio ขึ้นมาสร้าง project ใหม่เป็นแบบ windows form application ชื่อว่า cshape-whileloop

สอน c#, ภาษาซีชาร์ป, ภาษา c#, while loop c#, while loop ภาษา c#

ที่นี้รูปร่างหน้าตาก็เอาแบบโปรแกรม For loop ครั้งที่แล้วคือมี text box ?2 อัน กับ 1 button

สอน c#, ภาษาซีชาร์ป, ภาษา c#, while loop c#, while loop ภาษา c#

สอน c#, ภาษาซีชาร์ป, ภาษา c#, while loop c#, while loop ภาษา c#

การตั้งค่า property button ก็ให้ name เป็น cmdLoop ส่วน Text เป็น While Loop ส่วน text box อันแรกให้ name เป็น txtNum อีกอันให้เลือกเป็น Multi Line จะได้ขยายเหมือนในรูปส่วน name เป็น txtResult เมื่อเราทำการสร้างหน้าตาและกำหนด property เรียบร้อยก็ Double Click ที่ Button เพื่อเขียนโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”c#”]

private void cmdLoop_Click(object sender, EventArgs e)

{

int n = int.Parse(txtNum.Text);

int i = 1;

while (i <= n) { txtResult.Text += "Loop:" + i + "= " + (i * 2)+Environment.NewLine; i++; } } [/sourcecode] สอน c#, ภาษาซีชาร์ป, ภาษา c#, while loop c#, while loop ภาษา c#

จะเห็นว่า While Loop ใน C# ก็เหมื่อนกับในภาษา Java หรือ C ซึ่งจะทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จโดยในโปรแกรมนี้จะต้องเช็คว่า i <= n ซึ่ง n รับมาจาก textbox ในแต่ละรอบก็จะเซ็ตข้อความกับค่าของ i *2 ลงไปนั้นเองแต่ที่สำคัญของ while loop คือเราต้องกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่จะเป็นตัวกำหนดรอบเองและเราก็ต้องเพิ่มค่าในโปรแกรมตัวอย่างเราก็ให้ i เป็น 0 แล้วก่อนจะจบแต่ละรอบเราก็ทำการเพิ่มค่า i ทีละ 1 นั้นเอง บทความก็จบแค่นี้คนอ่านบ้างคนจะรู้สึกว่าทำไมผมเขียนแต่บทความที่ง่ายๆก็เพราะผมไม่อยากกระโดดเนื้อหา ผมอยากจะให้เริ่มจากพื้นฐานไปสู่ระดับสูงนั้นเอง

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.