ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี

โปรแกรมเกิดจากการผสมกันของคำสั่งและสัญลักษณ์ มีโครงสร้างพื้นฐานดังนี้

  1. ฟังก์ชัน main (จุดเริ่มต้นของโปรแกรม) ในภาษาซีโปรแกรมที่จะทำการรันนั้นจะต้องอยู่ในฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นข้อบังคับของภาษาซี
  2. Pre-processor คำสั่งเริ่มต้นก่อนถึงคำสั่งหลักของโปรแกรมเพื่อเป็นการกำหนดไฟล์ที่จะนำมาร่วมประมวลผลหรือที่เรียกว่า Header file และการกำหนดค่าคงที่ต่างๆ
  3. คำสั่ง คือชุดคำสั่งต่างๆในภาษาซีนั้นเอง
  4. คำอธิบายโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมบ้างครั้งเราก็จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสน
  5. ฟังก์ชันต่างๆ ที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นเอง
  6. โครงสร้างต่างๆ ที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.