หัดเขียน Android: การใช้งาน Progress Bar ใน Android

หัดเขียน Android: การใช้งาน Progress Bar ใน Android

เนื่องจาก ProgressDialog กำลังจะถูกเลิกใช้ใน android api v 26 ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้ Progress Bar แทนวันนี้เลยมาเขียนบทความการใช้งานเจ้า Progress Bar สักหน่อย

ก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้า ProgressDialog นั้นถือว่าใช้งานง่ายแต่มันจะมีปัญหาพวก null exception บ่อยๆในจังหวะการกดใช้งาน app ในบาง cycle เพราะฉะนั้นทาง google เลยทำการเลิกใช้ตั้งแต่ api v 26 แล้วให้มาใช้เจ้า Progress bar แทนซึ่งผมมองว่าใช้งานไม่ได้ยากขึ้นเลย แถมยังลดปัญหาพวก null exception ได้เยอะเลยที่เดียว เอาละมาเริ่มกันเลยที่กว่า

เจ้า Progress bar นั้นมีวิธีการใช้ที่ดูจะ simple มากขึ้นให้ทำการสร้าง control ใน layout เลย ในตัวอย่างนี้ผมทำการใช้ project ใหม่ชื่อว่า SimpleProgressBar โดยมี layout ของ MainActivity ดังนี้ครับ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <ProgressBar
    android:id="@+id/progress_bar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@color/colorPrimary"
    android:layout_centerInParent="true"
    style="@android:style/Widget.ProgressBar.Inverse"
    android:visibility="gone"/>
  <TextView
    android:id="@+id/txt_progress"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:visibility="gone"
    />

  <Button
  android:id="@+id/btn_open_progress"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Open Progress"/>

  <Button
    android:id="@+id/btn_hide_progress"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toRightOf="@id/btn_open_progress"
    android:text="Hide Progress"/>

</RelativeLayout>

 

ส่วนนั้นโค้ด MainActivity.java มีโค้ดดังนี้ครับ

package com.example.com.simpleprogressbar;

import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final ProgressBar progressBar = (ProgressBar)findViewById(R.id.progress_bar);
    final TextView txt_progress = (TextView)findViewById(R.id.txt_progress);

    Button btn_open_progress = (Button)findViewById(R.id.btn_open_progress);
    btn_open_progress.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        txt_progress.setVisibility(View.VISIBLE);
        txt_progress.setText("Please Wait");
      }
    });

    Button btn_hide_progress = (Button)findViewById(R.id.btn_hide_progress);
    btn_hide_progress.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.GONE);
        txt_progress.setVisibility(View.GONE);
      }
    });
  }
}

 

จากโค้ดทั้ง layout และ MainActivity นั้นจะเห็นว่าผมทำการสร้าง progressbar ใน layout แล้วสั่ง visible เป็น gone เอาไว้เพื่อไม่ให้กินเนื้อที่ของ control อื่น จากนั้นเมื่อมาฝั่ง code ก็ทำการอ้างอิง control โดย findViewById ปกติแล้วเมื่อกดปุ่ม btn_open_progress ให้ทำการ setVisible เป็น View.VISIBLE ทั้ง Progressbar และ TextView ที่เอาไว้แสดงข้อความ แต่ถ้ากดปุ่ม btn_hide_progress นั้นก็แค่ทำการ setVisible กลับไปเป็น GONE ดังในโค้ดด้านบนครับ จะเห็นว่าการใช้งาน progressbar นั้นแค่ set ค่าต่างๆ แล้ว set ให้แสดงกับซ่อนแค่นั้นเองครับ

จุดสังเกตในไฟล์ layout นั้นคือ

style="@android:style/Widget.ProgressBar.Inverse"

ซึ่งจะเป็นรูปแบบการโหลดของ progressbar ซึ่งแบบในตัวอย่างจะเป็นวงกลมหมุนแบบทั่วไป โดย style ของ progressbar หลักๆจะมีดังนี้

 • Horizontal
 • Small
 • Large
 • Inverse
 • Small.Inverse
 • Large.Inverse

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติ่มได้ที่ ProgressBar

จากตัวอย่างเมื่อลองกดรันดูจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

หัดเขียน : การใช้งาน PROGRESS BAR ใน ANDROID
เมื่อกดปุ่ม Hide Progress

 

หัดเขียน : การใช้งาน PROGRESS BAR ใน ANDROID
เมื่อกดปุ่ม Open Progress

ตัวอย่างต่อมาจะเป็นการใช้ ProgressBar แบบ Horizontal ซึ่งจะเป็น bar โหลด โดยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด layout ของ ProgressBar ดังนี้

<ProgressBar
  android:id="@+id/progress_bar"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@color/colorPrimary"
  android:layout_centerInParent="true"
  style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar.Horizontal"
  android:indeterminate="true"
  android:visibility="gone"/>

 

จะเห็นมามีการใช้ style ของ Widget.AppCompat ซึ่งใหม่กว่าแบบตัวอย่างแรก และมีการเพิ่ม android:indeterminate=”true” ซึ่งจะเป็นการกำหนดค่าการโหลดของ bar ให้เป็นอิสระไม่แน่นอน เมื่อลองรันจะได้ผลลัพธ์ดังรูป

หัดเขียน : การใช้งาน Progress Bar ใน Android

หัดเขียน : การใช้งาน Progress Bar ใน Android

จะห็นว่า bar มันจะโหลดวนไปเรื่อยๆแต่หากเราต้องการกำหนด percent การโหลดของ bar นั้นต้องทำการกำหนด

android:indeterminate="false"

แล้วทำการ setProgress ในโค้ด java เอา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการ setProgress ต้องทำการสร้าง task มารันแยกจาก task หลักเพื่อให้ทำงานคู่กันไปได้โดยมีโค้ดดังนี้ครับ

package com.example.com.simpleprogressbar;


import android.os.Handler;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private int progressStatus = 0;
  private Handler handler = new Handler();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final ProgressBar progressBar = (ProgressBar)findViewById(R.id.progress_bar);
    final TextView txt_progress = (TextView)findViewById(R.id.txt_progress);

    Button btn_open_progress = (Button)findViewById(R.id.btn_open_progress);
    btn_open_progress.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        txt_progress.setVisibility(View.VISIBLE);
        txt_progress.setText("Please Wait");
        progressBar.setMax(100);
        progressBar.setMin(0);
        progressStatus = 0;
        new Thread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            while(progressStatus < 100){
              // Update the progress status
              progressStatus +=1;

              // Try to sleep the thread for 20 milliseconds
              try{
                Thread.sleep(20);
              }catch(InterruptedException e){
                e.printStackTrace();
              }

              // Update the progress bar
              handler.post(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                  progressBar.setProgress(progressStatus);
                  // Show the progress on TextView
                  txt_progress.setText(progressStatus+"");
                }
              });
            }
          }
        }).start(); // Start the operation
      }
    });

    Button btn_hide_progress = (Button)findViewById(R.id.btn_hide_progress);
    btn_hide_progress.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.GONE);
        txt_progress.setVisibility(View.GONE);
      }
    });
  }
}

 

จากโค้ดจะเห็นมามีการ setProgress และ Min = 0, Max = 100 แล้วมีการสร้าง Thread มารันพร้อมกันแล้ว มีการ set sleep เพื่อให้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และมีการเซ็ตค่า txt_progress เป็น percent ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อลองรันจะได้ผลลัพธ์ดังรูป

หัดเขียน : การใช้งาน Progress Bar ใน Android

ยังไงก็ลองศึกษาและลองเล่นกันดูนะครับ

 

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.