หัดเขียน Python การเขียน Function

หัดเขียน Python การใช้เขียน Function

การนิยามฟังก์ชั่นมีในทุกภาษา ซึ่งใน python จะแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่คือ function ของ python จะไม่จำต้องกำหนด return type จากฟังก์ชั่น และกำหนด type ของ parameter ที่ส่งมายัง function อีกด้วย และ เอกลักษณ์หลักคือไม่มี {} ใช้ block tab เหมือนเดิมครับในการเริ่ม function และจบ function ที่นี้เรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า

def say_hello():
  print('Hello World')
#end of function

say_hello()
say_hello()

ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

หัดเขียน python การเขียน function

จากโค้ดสังเกตว่าการนิยามฟังก์ชั่นใน python นั้นจะต้องใช้คำว่า def จากนั้นจะเป็นชื่อ function แล้วตามด้วย () การรับ param ซึ่งใน function say_hello ที่เขียนขึ้นนี้ไม่มีการรับ param ใดๆ จากนั้นก็จะจบบรรทัดด้วย :

บรรทัดต่อไปก็ tab เป็นการเริ่มต้นโค้ดการทำงานของ function ซึ่งจะทำการ print ข้อความออกทางหน้าจอ จากนั้นก็ขึ้นบบรทัดใหม่ถ้าไม่มีการขึ้น block ใหม่ก็ถือว่าเป็นการจบ function

จากนั้นลองเรียกใช้ function say_hello 2 ครั้งก็เลยทำให้เกิดการแสดงข้อความ Hello World 2 ครั้งตามภาพ

ตัวอย่างต่อมาจะเป็น function ที่มีการรับ parameter เข้ามายังฟังก์ชั่น

def print_max(a, b):
  if a > b:
    print(a, ' is maximum')
  elif a == b:
    print(a, ' is equal to ', b)
  else:
    print(b, ' is maximum')

print_max(5,6)
print_max(9,4)

ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

หัดเขียน PYTHON การใช้เขียน FUNCTION

จะเห็นว่าไม่มีการกำหนด type ของ param เลย ซึ่งการรับส่งข้อมูลกันระหว่าง function ควรระวังและเขียนโค้ดกันให้ดีนะครับ

ตัวอย่างต่อมาจะคล้ายกับ function ก่อนหน้าต่างกันตรงที่การ default param ซึ่งทำให้การ call function นี้สามารถ call function โดยไม่ส่ง param ที่มีการ default ค่าได้ด้วย

def adder(x, y = 1):
  sum = x + y
  print('result ' , sum)

adder(5)

ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

หัดเขียน PYTHON การใช้เขียน FUNCTION

จะเห็นเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชั่น adder ส่งค่า 5 ไป มันจะทำการบวกค่า y ให้ซึ่งมีค่า default เท่ากับ 1 ผลรวมกลายเป็น 6 ตามรูปภาพผลลัพธ์

ต่อมาจะเป็นตัวอย่าง function แบบที่มีการ return ค่า ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีการกำหนด return type สามารถ return ออกมาได้เลย

def summary(x, y):
  sum = x + y
  return sum

sum = summary(6,4)
print('summary is ', sum)

ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

หัดเขียน PYTHON การใช้เขียน FUNCTION

จากตัวอย่างจะเห็นว่า จะมีการ return ค่าจาก function summary มาเก็บในตัวแปร sum จากนั้นก็แสดงผล

และนี้ก็เป็นตัวอย่างการนิยามฟังก์ชั่นรูปแบบต่างๆ ในภาษา python ผมของจบบทความนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.