หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

loop while เป็นการทำงานแบบทำซ้ำเกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมต้องมี แต่ใน python นั้นยังคงเป็น style แบบ block เหมือนเดิม แต่ที่แปลกและเข้าท่าดีคือการที่ while loop สามารถมี else ได้เอาไว้ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าลูป เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเลยละ ที่นี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ในภาษา python กัน

 

number = 88
running = True

while running:
  guess = int(input('Enter an integer: '))
  if guess == number:
    print('Congratulations, you guessed correct.')
    running = False
  elif guess > number:
    print('No, it is a little higher than that.')
  else:
    print('No, it is a little lower than that.')
else:
  print('Correct Answer is ', number)

print('Loop Done')

 

ผลลัพธ์การรันโปรแกรม

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

จากโค้ดจะเป็นการรับค่าตัวเลขจากหน้าจอให้เราท้ายตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกต้องสังเกตเงื่อนไขในการวนลูป คือ running = True ซึ่งจะเป็น True ไปตลอดจนกว่าเราจะทายตัวเลขถูก นั้นคือค่า 88

เมื่อเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทำใน else ด้วย แต่ถ้าลองเปลี่ยนค่า running = False จะเห็นว่าโปรแกรมจะไม่เข้าไปทำในลูป จะเข้าไปทำใน else เลย ซึ่ง else นั้นก็เหมือน while break หรือ block final

จะเข้าทำทุกครั้งที่เงื่อนไข while ไม่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เมื่อใช้ในกรณี ลูปค่าจากฐานข้อมูล ซึ่งถ้ามีข้อมูล record ก็วนลูปไปจนจบเงื่อนไข แล้วทำการปิด connection ฐานข้อมูลแต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็เข้าไปทำใน else เพื่อปิด connection เลย

จะเห็นว่ารูปแบบของภาษา python จะเป็นรูปแบบภาษายุคใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ปัญหาหรือ case ที่จะต้องเขียนโค้ดหลายบรรทัดในภาษาอื่น ยังไงก็ลองหัดเขียนดูกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.