เขียนโปรแกรม android การใช้งาน Navigating Up

เขียนโปรแกรม android การใช้งาน Navigating Up

Navigating Up ก็คือปุ่ม back กลับไป Activity หลักโดยการกดปุ่ม Icon app นั้นเอง ถ้ายังงงก็สามารถดูรูปด้านล่างได้ครับ

actionbar-up

ซึ่งเจ้า Navigating Up นี้ได้เริ่มมีใน Android 4.1 (API level 16) หรือ Android Jelly Bean นั้นเองถ้าหากอยากให้รองรับในอุปกรณ์รุ่นเก่าๆนั้นต้องทำการกำหนด <meta-data> พิเศษขึ้นมาดังนี้

[sourcecode language=”xml”]


...


...[/sourcecode]

เอาละนั้นเป็นวิธีเพื่อทำให้รุ่นเก่ารองรับแต่ตัวอย่างที่ผมจะเขียนในครั้งนี้จะไม่ได้ทำเพื่อรองรับอะไรแค่จะแสดงวิธีการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น โดยในรอบนี้ผมได้เปลี่ยนไปใช้ Android Studio แทน Eclipse แล้วนะครับ เอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Untitled

ผมทำการ new project โดยตั้งชื่อว่า NavigatorUp และกำหนดรายละเอียดค่าต่างๆดังรูปครับโดยไม่มีการแก้ไข Activity หลักซึ่งจะทำให้ Acitivity หลักคือ MainActivity หลังจากสร้าง project ก็ทำการสร้าง Activity อีกอันตั้งชื่อว่า ActivityDetail.java เพื่อให้เรียกไปมาระหว่าง Activity

Untitled2

Untitled3

สังเกตว่าการจัดเรียง folder ใน android studio นั้นค่อยข้างจะมีหลายชั้นมากว่า Eclipse โดย source code activity ที่สร้่างขึ้นจะอยู่ใน app -> src -> main -> java -> package name ที่เราตั้งขึ้น

เมื่อสร้าง ActivityDetail แล้วก็ให้ทำการสร้างปุ่มใน MainActivity เพื่อเรียกแสดง ActivityDetail โดยให้ไปเพิ่มปุ่มที่ไฟล์ xml ของ MainActivity โดยเพิ่มปุ่มดังนี้

เขียนโปรแกรม android การใช้งาน Navigating Up

[sourcecode language="xml"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.