เขียน Android การใช้งาน Single TouchScreen

ในมือถือ android หรือว่าพวก tablet นั้นความสามารถที่ต่างจากมือถือรุ่นเก่านั้น มีอยู่อย่างหนึ่งคือ หน้าจอแบบสัมผัสหรือที่เรียกว่า TouchScreen นั้นเอง แต่การ touch screen นั้นก็มีแบ่งออก 2 แบบคือ single touch screen กับ multi touch screen ซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างการใช้งานแบบ single touch screen มาให้ดูก่อน โดยครั้งนี้ผมจะใช้ api android 2.3.3 ซึ่งก็ลองอัพเวอร์ชั่นดูบ้างว่าโค้ดมีปัญหาอะไรรึเปล่าเพราะสังเกตว่ามือถือที่ออกมาหลังๆๆจะไล่ออก 2.3 กันซะส่วนใหญ่ยิ่งรุ่น top แพงๆๆก็ไป 4.0 ละ โดยผมได้สร้างโปรเจ็คที่ชื่อ THTouchScreen โดยใช้ api 2.3.3 มี min SDK Version 10 ครับโดยสร้างตามรูปเลยครับ

เมื่อสร้างเสร็จเราก็เริ่มลงโค้ดกันเลยครับโดยการใช้งาน Touch Screen นั้นต้องทำการ implement OnTouchListener ซึ่งต้องทำการ import android.view.View.OnTouchListener; เข้ามา โดยตัวอย่างนี้จะมีการสร้าง TextView ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อแสดงผลการ Touch Screen ที่เกิดขึ้น โดยใช้ String Builder เป็นตัวเก็บข้อมูลก่อนไปกำหนดค่าให้ TextView โดย String Builder ก็เป็นคลาสตัวช่วยในการใช้งานของ String อันหนึ่ง

โค้ดทั้งหมดครับ

[sourcecode language=”java”]
package com.thaicoding.THTouchScreen;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.View.OnTouchListener;
import android.widget.TextView;

public class THTouchScreen extends Activity implements OnTouchListener {
StringBuilder builder = new StringBuilder();
TextView textView;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
textView = new TextView(this);
textView.setText(“Touch and drag (one finger)”);
textView.setOnTouchListener(this);
setContentView(textView);
}

@Override
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
builder.setLength(0);

switch(event.getAction()){
case MotionEvent.ACTION_DOWN:
builder.append(“down, “);
break;
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
builder.append(“move, “);
break;

case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
builder.append(“cancel, “);
break;
case MotionEvent.ACTION_UP:
builder.append(“up, “);
break;
}
builder.append(event.getX());
builder.append(“,”);
builder.append(event.getY());
String text = builder.toString();

Log.d(“THTouchTest”, text);
textView.setText(text);
return true;
}

}
[/sourcecode]

เมื่อพิมพ์โค้ดเสร็จแล้วก็ลองรันดูครับแต่อย่าลืมถ้าคุณเลือก version ตามผมก็ต้องสร้าง emulation ตัวที่มี version ตรงกันนะครับ

ผลลัพธ์การรันจะเห็นว่าจะมีการแสดงสถานะและตำแหน่งของจุดที่เราไปสัมผัสโดยในตัวอย่างนี้เป็นแบบ Single Touch Screen ซึ่งจะตรวจจับแค่จุดเดียวเท่านั้น ในสถานนะของ Touch Screen นั้นก็ประกอบด้วย Down คือการที่เรากดลงไปบนหน้าจอ , Up คือ การที่เอานิ้วออกจากหน้าจอ, Move คือการที่เราเอานิ้วไปสัมผัสบนหน้าจอแล้วเคลื่อนที่ , Cancel จะเป็นการยกเลิกใช้หน้าจอสัมผัส ซึ่งจากโค้ดตัวอย่างจะเห็นว่าใน method OnTouchListenerนั้นจะใช้ event.getAction() เพื่อหาว่าสถานะปัจจุบันของหน้าจอสัมผัสนั้นคืออะไรแล้วทำการเก็บข้อมูลเพื่อไปกำหนดค่าให้ TextView แล้วแสดงผลต่อไปส่วนตำแหน่งของจุดที่เราสัมผัสนั้นก็จะเก็บเป็นตำแหน่ง x, y ซึ่งใช้คำสั่ง event.getX() และ event.getY() โดยที่ event นั้นจะเป็นตัวแปรของ MotionEvent ครับ

นี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน Single TouchScreen ครับซึ่งเป็นโค้ดอย่างง่ายลองไล่ดูโค้ดนะครับเพื่อความเขาใจมากขึ้น และเนื่องในวันนี้เป็นวันปีใหม่ 2555 ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จและความสุขนะครับจาก thaicoding.net

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.