เตรียมอุปกรณ์ในการเริ่มต้นเขียน perl

ขั้นแรกก็ต้องทำการ download package สำหรับทำการ compile และรันภาษา perl ในเครื่องเราก่อนโดยให้ไป download ได้ที่ http://downloads.activestate.com/ActivePerl โดยให้เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการและเลือกให้ตรงกับ รุ่นของ cpu และระบบปฏิบัติการของเรา เมื่อเราทำการ download เสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งตามรูป

active perl, perl, ภาษา perl, perl ide, perl compile

perl, perl ide, active perl, ภาษา perl, หัดเขียน perl

ทำการเลือก directory ที่เราต้องการจะลง

perl, perl ide, active perl, ภาษา perl, หัดเขียน perl

Set ค่าไฟล์และ virtual directory

perl, perl ide, active perl, ภาษา perl, หัดเขียน perl

รอการติดตั้ง

ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะสามารถสั่งผ่าน command line โดยใช้คำสั่ง perl ตามด้วยชื่อไฟล์

แต่ถ้าหากรู้สึกลำบากก็ทำการตั้งค่าใน editplus ได้ดังนี้

set editplus activeperl, perl, perl ide

result run perl, run perl, run perl editplus

เมื่อลองรันดูก็จะเห็นผลดังรูป โดยการรันก็เลือกที่ tool -> perl

Leave a Reply

Your email address will not be published.