เปลี่ยนมาใช้ Visual Studio 2010 แล้ว

หลังจากที่ผมใช้ visual studio 2008 มาเป็นเวลาพอสมควร ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมาใช้ visual studio 2010 แล้วนะครับ นั้นคือ source code ตัวอย่างจากเทคโนโลยีไมโครซอฟต์จะเป็นของ visual studio 2010 แล้วนะครับ

VisualStudio2010

ซึ่ง visual studio 2010 นั้นก็มีทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกันคือ

1.???????????? Visual studio 2010 professional รุ่นนี้เป็นรุ่นพื้นฐานไม่มีอะไรมาก เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั่วไป ซึ่งลูกเล่นรุ่นนี้ก็เพียงพอสำหรับการพัฒนา application ทั่วไปได้แล้ว

2.???????????? Visual studio 2010 premium รุ่นนี้ก็นอกจากการใช้งานทั่วไปแล้วยังเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อการฐานข้อมูลได้ง่ายและมีเครื่องมือชุดทดสอบโค้ดและแก้ไขโค้ดให้อีกด้วย

3.???????????? Visual studio 2010 ultimate รุ่นนี้จะเน้นไปในทางการพัฒนาที่เป็นการออกแบบระบบ โดยมีการจัดการวงจรการพัฒนาและการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ มีการจัดการโครงการพัฒนาซอฟแวร์

4.???????????? Visual studio test professional 2010 รุ่นนี้จะเน้นหนักไปในการทดสอบซอฟแวร์ที่ได้พัฒนาขึ้น การทดสอบการรวมโค้ดจากการพัฒนาของทีมนักพัฒนามาทำงานรวมกัน

Visual-Studio-2010-Ultimate

ซึ่งการที่ผมเปลี่ยนมาใช้ visual studio 2010 เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและการที่จะพัฒนา window phone 7 นั้นจะต้องพัฒนาบน visual studio 2010 เครื่องที่จะลง visual studio 2010 ได้นั้นจะต้องเป็น window xp service pack 3 หรือไม่ก็ window vista กับ window 7 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.