เพิ่ม JDK 6 ในรายการ Platform (ถ้าจำเป็น)

ในบ้างครั้งมันก็จำเป็นต้องเพิ่ม ?JDK 6 ในรายการ platform ใน IDE ให้ทำตามรูปนี้ โดยเลือก Tools | Java Platform Manager ซึ่งแสดงตามรูป

jdk

การเลือก Java Platform Manager จากเมนู Tools

ถ้าคุณยังไม่เห็น JDK 6 (ซึ่งอาจเห็นเป็น ?1.6 หรือ 1.6.0 ก็ได้) ในรายการ platforms คลิก “Add Platform”, แล้วให้เลือก directory ในการติดตั้ง JDK6, และคลิก “Finish”.คุณจะเห็น platforms ที่เพิ่มเข้ามา

setjdk

หน้าตาของJava Platform Manager

เพื่อให้ JDK เป็นค่าเริ่มต้นของทุกproject คุณสามารถรันได้บน IDE โดยใช้คำสั่ง

— jdkhome สลับใน command line, หรือจะใส่พาธ JDK ใน netbeans_j2sdkhome โดยมันถูกติดตั้งไว้ที่นี้ ?INSTALLATION_DIRECTORY/etc/netbeans.conf

คุณสมบัตินี้จะถูกกำหนดใน project โดยเฉพาะอันที่ใช้งานนั้นคือโครงการ Hello World App โดย เลือก File | “Hello World App” Properties, คลิก Libraries, ถ้าเลือก java ที่ต่ำกว่า JDK 6 ใน java Platform มีเมนู pulldown ซึ่งให้คุณเลือกได้

setnow

IDE ถูกตั้งค่าเพื่อ JDK 6 แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.