เรามาสร้างปุ่มใน android กันดีกว่า

เรามาสร้างปุ่มใน android กันดีกว่า

เรามาต่อเนื่องกันต่อสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ android ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการสร้างปุ่มในตัวโปรแกรมอย่าง่ายๆ ซึ่งการสร้างปุ่มนี้ผมจะใช้วิธีการเขียนโดย xml เป็นตัวกำหนดลักษณะของปุ่มนั้นเองเริ่มแรกให้สร้าง project ตามนี้ครับ

android

android

ซึ่งเราจะต้องสร้างไฟล์ xml และกำหนดค่าของไฟล์ xml ที่อยู่ใน resource ของตัว application ซึ่งจะอยู่ใน directory res เริ่มแรกให้เราทำการแก้ไข้ไฟล์ใน res/layout/main.xml

android

android

มันจะมีการแสดงผลเป็นแบบ Graphical Layout แต่เนื่องด้วยผมจะทำการกำหนดลักษณะปุ่มด้วย xml เลยทำการคลิกที่แถบ xml จากนั้นทำการแก้ไข้โค้ดตามโค้ดนี้เลยครับ

[sourcecode language=”xml”]

“1.0” encoding=“utf-8”?>

“http://schemas.android.com/apk/res/android”

android:orientation=“vertical”

android:layout_width=“fill_parent”

android:layout_height=“fill_parent”

>

“fill_parent”

android:layout_height=“wrap_content”

android:text=“@string/main_title”

/>

Leave a Reply

Your email address will not be published.