เริ่มต้น JAX-WS Web Services กับภาษาจาวา

หลังจากที่นั่งมั่วกับ java web services มาซักพักก็หัดทำขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้น Web Services ในภาษาจาวา หรือที่เรียกว่า JAX-WS โดยไปเจอในเว็บของ netbean ถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชันต้นฉบับภาษาอังกฤษก็ไปหาอ่านได้ในเว็บของ netbean ซึ่งผมก็ใช้ netbean version 6.9 และ GlassFish Server ที่ติดมากับ netbean เพื่อยกตัวอย่างในการสร้าง Web Services ขั้นตอนแรกสุดเลยก็ไม่ต้องคิดมากก็ต้องเปิด netbean 6.9 ขึ้นมาเพื่อทำการสร้าง Project ใหม่ โดยให้สร้างเป็น Java Web -> Web Application

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, netbean web service, สอน java

โดยให้ตั้งชื่อว่า CalculatorWSApplication ต่อจากนั้นให้เลือก Server เป็น GlassFish Server

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

จากนั้นก็คลิก Finish
เมื่อสร้างเสร็จก็ให้ทำการสร้าง web service ต่อโดยคลิกขวาที่ชื่อ Project แล้วเลือก new -> web service

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

ให้ตั้งชื่อ service ว่า CalculatorWS ให้ตั้งชื่อ package เป็น org.me.calculator

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

ต่อจากนั้นก็คลิก Finish เมื่อเราได้ ไฟล์ของ web service มาแล้วให้คลิกเลือก mode การทำงานเป็น Design

แล้วคลิกที่ Add Operation ให้ตั้งชื่อว่า add มีการ return ค่าเป็นชนิด int ต้องการ parameter 2 ค่าคือ i กับ j โดยเป็น int ทั้ง 2 ตัวเลย

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

พอกด OK แล้วก็ให้ทำการใน mode source เพื่อเขยนโค้ดเพิ่มนิดหน่อย โดยเปลี่ยนโค้ดเป็นดังนี้

[sourcecode language=”java”]
@WebMethod(operationName = “add”)
public int add(@WebParam(name = “i”)
int i, @WebParam(name = “j”)
int j) {
int k = i + j;
return k;

}
[/sourcecode]

เมื่อพิมพ์โค้ดเสร็จก็ลองรันดูโดยการคลิกขวาที่ service แล้วเลือก Test Web Service แต่ก่อนหน้าที่จะรันให้ทำการ Deploy ก่อนโดยคลิกขวาที่ชื่อ Project แล้วเลือก Deploy

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

เมื่อรันแล้วจะได้ดังรูปลองพิมพ์เลข 2 ตัวดูแล้วคลิก add

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

เมื่อคลิก add ก็จะคืนค่าตามที่เราได้เขียนโค้ดพร้อมทั้งแสดง xml การ request และตอบกลับมาด้วย

ภาษา java, ภาษาจาวา, web service java, สอนภาษาจาวา, java web service, netbean web service

ซึ่งทำให้เราเข้าใจหลักการ webservice ขั้นต้นอย่างง่ายด่าย

Download Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.