เริ่มเขียน c++ กับ visual studio 2010

ไม่ได้เขียนบทความนานร่วมเดือน ช่วงนี้ผมว่าจะหัดเขียน c++ ดูเลยทำให้ผมมาเขียนบทความนี้ c++ ถือว่าเป็นภาษาทางด้านการเขียนโปรแกรมที่ถือว่าทรงพลังอันหนึ่งเพราะมันได้รับประสิทธิภาพมาเต็มๆจากภาษาซี แต่ภาษาซีไม่มีแนวคิด oop แต่ในภาษา c++ นั้นมีซึ่งทำให้ c++ ถือเป็นภาษาหนึ่งที่สามารถพัฒนา application ได้มากมายและหลากหลาย และถ้าหากใครเขียน c++ ได้จนคล่องแล้วจะไปต่อยอดภาษาอื่นก็เป็นเรื่องง่ายไปเลย

เอาละเรามาเริ่มเขียนภาษา c++ บน visual studio 2010 กันเลยดีกว่าโดยโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมแปลงค่าเงินง่ายๆจากเงินดอลล่าร์สหรัฐ ไปเป็น เงินไทยโดยคูณ 30 เพราะเอาตัวเลขง่ายๆละกัน ผมคิดว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ยากเกินไม่ง่ายเกินไม่อยากเริ่มเขียนที่ Hello world มันเริ่มเบื่อละ อันละครั้งแรกก็เปิดโปรแกรม visual studio 2010 ขึ้นมาเลือกเป็น visual c++ จากนั้นก็สร้างโปรเจ็คเป็น window console application

new project

กด OK จากนั้นกด next แล้วเลือกเป็น empty project และก็ console application แบบในรูป

 

setting

 

เมื่อสร้าง project เสร็จก็ให้ทำการคลิกขวาที่ folder Source Files แล้วเลือก Add — > New Item

newfile

new sourcecode

แล้วเลือกสร้างไฟล์ .cpp ตั้งชื่อว่า main จากนั้นก็เขียนโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”c++”]

#include
#include

int main()
{
int usd = 0;
std::cout << "Please enter USD \n"; std::cin >> usd;
std::cout << "Convert to thai bath: " << (usd * 30 ) << "\n"; system("PAUSE"); return 0; } [/sourcecode] จากผลลัพธ์จะเห็นว่าเมื่อใส่จำนวนเงินสหรัฐมันจะเอาไปคูณ 30 แล้วแสดงผล ในภาษา c++ นั้น จะมีการ #include <cstdio> มันก็คล้ายกับ stdio.h ในภาษาซีนั้นเอง ส่วน iostream นั้นก็ include เข้ามาเพื่อใช้คำสั่งเกี่ยวกับ input output ในส่วนของตัวโปรแกรมหลักนั้นก็ต้องมี function main แบบเดียวกับโปรแกรมในตระกูลภาษาซี จากนั้นมีการประกาศตัวแปร int ที่ชื่อว่า usd ส่วนคำสั่ง std::cout โดยใช้เครื่อง << เป็นการบอกทิศทางข้อมูลว่าให้แสดงผลออกทางหน้าจอ ส่วนถ้าจะรับค่าจาก keyboard ให้ใช้ std::cin >> usd; เพื่อเอาค่าที่ได้ไปเก็บในตัวแปร usd นั้นเองส่วนการแปลงเงินนั้นก็เอาไปคูณ 30? จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องหมาย << ได้หลายๆครั้งเพื่อเป็นการส่งข้อมูลออกหน้าจอไปเป็นชุดนั้นเอง

ก็หวังว่าโปรแกรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ภาษา c++ ของคนที่เข้ามาอ่านในบล็อกแห่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.