แนะนำ html5 game engine

ตอนนี้ html 5 เป็นที่นิยมมากซึ่ง html 5 ที่ใช้ทำเว็บไซต์ก็มากอีกอย่างก็หนึ่งก็คือ เกมส์ html 5 เริ่มเป็นที่นิยมในการพัฒนาเกมส์ก็มาก ซึ่งผมก็ลองทำดูลองศึกษาดูก็เจอ html5 game engine ตัวหนึ่ง melonJS ซึ่งมันจะมีการใช้ javascript แบบ oop และใช้ javascript เพื่อใช้ความสามารถของ html5 อีกทั้งยังสามารถรองรับ tiled map ซึ่งผมก็ได้ลองทำดูก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ เกมส์ html5

Leave a Reply

Your email address will not be published.