โปรแกรมแรกของฉันด้วยภาษา C

หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับ

เริ่มแรกที่จะทำการเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นต้องมีความเข้าใจภาษาซีก่อนนะครับ คำแรกที่อย่างให้รู้จักคือ Syntax คือรูปแบบคำสั่งที่บังคับให้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดครับ ภาษาซีทุกครั้งที่เขียนคำสั่งแล้วต้องจบด้วยเครื่องหมาย ; แล้วถ้าจะให้ทำคำสั่งเป็นชุดก็ต้องอยู่ในเครื่องหมาย { } ?ซึ่งการเขียนภาษาซีนั้นจะต้องอยู่ภายในฟังก์ชันที่ ชื่อว่า main นะครับ

หลังจากที่รู้หลักการหลักๆแล้วก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับขั้นแรกเปิดโปรแกรม C-Free ขึ้นมา

แล้วเลือก new จากนั้นก็เขียนโปรแกรมตามนี้ครับ

เมื่อทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็เซฟเป็นชื่อที่เราต้องการครับ แต่ต้องเซฟเป็นไฟล์นาสกุล .C นะครับ ?หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม RUN ที่เป็นลูกศรสีเขียวครับหรือจะกด F5 ก็ได้ เมื่อรันแล้วจะได้ผลตามรูปครับ

อธิบายโค้ดครับ เรามีการเรียกใช้ฟังก์ชัน printf ซึ่งเอาไว้แสดงผลออกทางหน้าจอซึ่งการจะเรียกใช้ printf นั้นต้องทำการ นำเข้าไฟล์ hearder ซึ่งก็คือ stdio.h ครับโดยใช้คำสั่ง include <stdio.h> ?ซึ่งการใช้ <> คือให้ไปหา header file จากไดเรกทอรี่ที่กำหนดครับถ้าไม่เช่นนั้นก็หาจากไดเรกทอรี่เดียวกับ source code เลยโดยใช่เครื่องหมาย ? ? แทนครับ

สังเกตว่าโค้ดที่เราเขียนจะต้องอยู่ใน main นะครับ ส่วน int ที่อยู่หน้า main กับ return 0; ค่อยบอกในบทความหน้าละกันเกือบลืมไปการใช้ printf นั้น ข้อความที่จะให้ออกทางหน้าจอนั้นจะอยู่ในเครื่องหมาย ? ? ครับสามารถเปลี่ยนข้อความตามที่เราต้องการครับ

โดย Oruchimaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.