ภาษาซี เปอร์เซ็นที่ไม่ค่อยเจอในซี

Posted on

ในภาษาซีเวลาแสดงผลหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่เราะจะใช้ %d เพื่อรับหรือแสดงตัวเลข หรืออาจเป็น %s เพื่อรับเป็นข้อความ แต่ในภาษาซีนั้นจะมีความสามารถอีกอย่างในการใช้รูปแบบข้อมูลคือ %[] โดยที่ภายใน [] นั้นจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่น %[aeiou] นั้นคือจะรับหรือแสดงเฉพาะตัวอักษร aeiou เท่านั้น หรือจะมีอีกอย่างคือเครื่องหมาย ^ เช่น %[^\n] คือรับหมดทุกอย่างจะไม่เอาเฉพาะขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้น นั้นก็คือเครื่องหมาย ^ นั้นจะหมายถึงไม่เอาตัวอักษรอะไรนั้นเอง ตัวอย่างในภาษาซี [sourcecode language=”c”] #include int main() { char str[20]={‘\0’}; printf(“Enter string:”); scanf(“%[aeiou]”,str); fflush(stdin); printf(“%s\n”,str); printf(“Enter string:”); scanf(“%[^\n]”,str); printf(“%s\n”,str); return 0; } [/sourcecode] จากผลโปรแกรมภาษาซีการรันจะเห็นว่าในอันแรกจะรับเพียง aeiou เท่านั้นส่วนอันสองจะรับหมดยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ sourcode

VB การใช้งาน string

Posted on

ใน vb 2008 นั้นจะเห็นว่าข้อความนั้นจะอยู่ภายใน เครื่องหมาย ?? และนอกจากนี้แล้วในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมีความยาวเกินเราก็สามารถใช้ เครื่องหมาย _ เพื่อต่อคำสั่ง ส่วนถ้าเราจะต่อข้อความ 2 ข้อความก็ให้ใช้เครื่องหมาย & เพื่อทำการต่อข้อความ ซึ่งเราก็ไปลองตัวอย่าง vb เกี่ยวการใช้ string หรือข้อความใน vb เลยละกัน

ภาษาจาวา Implementing Runnable Interface

Posted on

ในภาษาจาวานั้นการทำงานแบบ multi task หรือการทำงานหลายงานพร้อมกันนั้นนอกจากการ extends Threads แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การ implementing Interface Runnable ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งจะสะดวกตรงที่ว่าเราจะสั่งให้ object ไหนทำงานแบบ multi task ได้ซึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นก็ต้องทำการ implement class Runnable และมีการกำหนดค่าให้ object ไหนว่าจะทำงานแบบ multi task บ้างซึ่งต้องกำหนดตอนสร้าง object ตอนเรียกใช้ constructors ซึ่งในภาษาจาวามีรูปแบบดังนี้

ภาษาจาวา while loop

Posted on

While loop ในภาษาจาวานั้นก็คล้ายกับในภาษาซี while loop นั้นใช้ในการทำซ้ำของโปรแกรมโดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่จะหยุดทำ ในภาษาจาวานั้นจะมีรูปแบบนั้นนี้ while (expression) { statement(s) }

ภาษาซี-ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

Posted on

ไม่ได้เขียนบทความภาษาซีมานานวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมาย -,+,*,/ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวดำเนินการที่เป็นแบบตัวกระทำกับตัวกำหนดค่าเช่น = ซึ่งในภาษาซีนั้นจะมีลำดับความสำคัญโดยทำเครื่องหมาย *,/ ?ก่อนเครื่องหมาย ?,+ ตัวดำเนินการทางต่างจะเริ่มทำจากซ้ายไปขวา ซึ่งลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้

XNA Framework คืออะไร

Posted on

มันเป็น Framework สำหรับในการพัฒนาเกมส์ windows ซึ่งถูกออกแบบมาจากเจ้าของ windows นั้นเองก็คือ Microsoft ซึ่งภาษาที่ใช้ใน Framework นี้ก็คือ C# ของ Microsoft นั้นเองซึ่ง ใน XNA? มี class ให้ใช้มากมายซึ่งทำให้ง่ายต่อการพัฒนาลดเวลาในการพัฒนาทำให้สามารถนำเวลาไปพัฒนาตัวเกมส์ให้มีความสนุกมากขึ้น อีกทั้ง xna ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อ x360 และ zune game ได้อีกด้วยซึ่ง xna สนับสนุน visual c# express editon ซึ่งเป็น version free สำหรับนักพัฒนาจึงเป็น framework ที่ใช้พัฒนา

เริ่มหัดเขียนภาษา PHP

Posted on

หลังจากได้ทำการติดตั้ง appserv เพื่อให้เครื่องเราทำงานเป็น web server แล้วก็ลองมาเขียนภาษา php กันบ้างซึ่งเป็นภาษา script ฝั่ง server คือทำงานประมวลผลด้าน server นั้นเอง เริ่มแรกเราต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษา html ก่อน โดยการเริ่มเปิดโปรแกรมพวก text editor เช่น notepad , editplus, notepad++ จากนั้นก็ทำการพิมพ์โค้ด html ต่อไปนี้

ภาษาจาวา-Thread Class

Posted on

Thread เป็นการทำงานพร้อมกันหลายๆๆงาน เพื่อจะประมวลผลพร้อมกันได้ ซึ่งในภาษาจาวานั้น จะมี method พิเศษที่ชื่อว่า run ในการกำหนดการทำงานของ thread ซึ่งจะเห็นว่าถ้านำ thread ไปใช้กับโปรแกรมทางด้าน network ก็จะใช้ในการประมวลผลของ server ที่มีเครื่อง client หลายเครื่องเข้าใช้พร้อมกัน เมื่อเราเรียกใช้ method run แล้วมันก็จะแยกการทำงานกันแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการเรียกใช้งาน method run นั้นจะต้องเรียกใช้โดย method start และในการใช้งาน thread นั้นอาจจะต้องมีการเรียกใช้ method sleep เพื่อหยุด thread บางตัวเพื่อไม่ให้ทำงานที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ thread อย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการทำงานสุ่มตัวเลขออกมาหลายๆตัวพร้อมกันโดยใช้งาน thread จากนั้นก็จะมีการใช้ sleep เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว

VB 2008 ตัวอย่าง Floating – Point Math

Posted on

ขั้นตอนต่างๆก็เริ่มเหมือนทุกๆๆครั้งตามนี้ 1. สร้าง Windows Forms Application ใน project ของ ?Visual Studio 2008 โดยตั้งชื่อว่า Floating Point Math . หลังจากนั้นทำการสร้างปุ่ม โดยตั้งชื่อว่า btnFloatMath โดยกำหนดใน property name และ text กำหนดเป็น Double Test

ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานของ VB

Posted on

เรามาหัดใช้ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานโดยหัดเขียนตามขั้นตอนนี้ครับ 1. สร้าง project ใหม่ ใน Visual Studio 2008 โดยเลือก File New Project จาก Menu. ในหน้าต่าง new project ให้เลือก Windows Form Application จากนั้นก็ตั้งชื่อว่า Integer Math แล้วก็เลือก OK 2. ให้เพิ่ม Button control โดยเลือกเอามาจาก Toolbox จากนั้นก็ set property ให้ Name เป็น btnIntMath แล้ว Text เป็น Math Test จากนั้นก็ ดับเบิ้ลคลิกที่ Button control เพื่อเขียนโค้ด โดยเพิ่มในส่วนที่ยังไม่มี