เริ่มหัดเขียน vb 2008

Posted on

เรามาหัดเขียน vb 2008 กันบ้างดีกว่าก็มีขั้นตอนดังนี้ โดยที่เครื่องต้องติดตั้ง vb 2008 แล้วนะครับ 1. สร้าง project ใหม่ใน Visual Studio 2008 โดยเลือกที่ File New Project ที่ menu bar จากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก Windows Forms Application แล้วตั้งชื่อว่า Variables

โปรแกรม Appserv โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องเป็น Server

Posted on

ตอนนี้ขอพักเรื่อง java network programming ไว้ก่อนนะครับค่อยเขียนใหม่วันหลังตอนนี้อยากให้รู้จัก appserv ซึ่งเป็นการจำลองให้เครื่องเราทำงานเป็น web server ซึ่งมีขั้นตอนการลงดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโปรแกรม win32 อันนี้จะหมายถึง สามารถติดตั้งได้กับระบบ windows ที่เป็น 32 บิต ขึ้นไป ซึ่งคิดว่าทุก ๆ คนคงลงได้หมดค่ะ เพราะตั้งแต่วันโดวน์ 98 หรือสูงกว่า ก็เป็นแบบ 32 บิตแล้วค่ะ ส่วนตัวเลขตามหลัง -2.5.7 ตัวเลข 2.5 หมายถึง เวอร์ชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ของโปรแกรม ซึ่งก็อาจสรุปได้ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.5 ค่ะ ส่วน .7 ตามหลังหมายถึง เวอร์ชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเวอร์ชั้นหลัก