เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Perl

Posted on

เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Perl ในการหัดเขียนโปรแกรมทุกภาษาขั้นแรกก็ต้องรู้จักความรู้พื้นฐานของแต่ละภาษา ซึ่งในภาษา perl นั้นจะอยู่ในรูปแบบ script ประมวลผลแบบ interpreter คือทำการแปลภาษาที่ละบรรทัด และในการเขียนโปรแกรมภาษา perl เริ่มแรกก็ต้องรูปจักชนิดตัวแปรและตัวดำเนินการกันก่อน ซึ่งในภาษา perl จะมีตัวแปร 2 ชนิดคือแบบ scalar และ associate แต่ชนิดข้อมูลก็มีคล้ายกับในภาษาอื่น เช่นมีตัวแปรแบบตัวเลข, ข้อความเป็น ส่วนตัวดำเนินการก็จะมีตัวดำเนินการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เหมือนในภาษาอื่น แต่จะมีบ้างอย่างที่ภาษาอื่นไม่มี ซึ่งก็จะได้เห็นตัวอย่างภาษา perl ดังต่อไปนี้

ภาษาซีการทำซ้ำโดยใช้ For Loop

Posted on

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งคำตอบที่งานที่สุดคือการใช้งานที่เรียกว่า loop ซึ่งมีหลายแบบ ทั้ง while loop, do while และ for loop และในภาษาอื่นยังมี loop ให้ใช้งานอีกหลายแบบ แต่ในบทความภาษาซีครั้งนี้ขอยกตัวอย่างการใช้ for loop เพราะ for loop ใช้งานง่ายและมีการกำหนดรอบทำซ้ำได้แน่นอนว่าจะทำซ้ำกี่รอบ อีกทั้งรูปแบบของ for loop จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี เช่น php, java เป็นต้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ for loop ในภาษาซีกันดีกว่า

Associative Arrays ในภาษา PHP

Posted on

Associative Arrays ในภาษา PHP ในภาษา php นั้นนอกจาก array ที่เป็นแบบ index ธรรมดานั้นยังมี array แบบ associative คือแบบที่ใช้ key ในการอ้างอิงค่านั้นก็เปรียบเสมือน array แบบความสัมพันธ์ตามความหมายของคำว่า associative นั้นเองซึ่ง array แบบนี้จะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นเพราะจะทำให้เราง่ายต่อการใช้ array และอ้างอิงค่าในตัวแปร php ซึ่งก็สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างในภาษา php

Array ในภาษา PHP

Posted on

Array ในภาษา PHP เกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมก็จะมีตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า array เพราะจะต้องนำมาแก้โจทย์ที่ว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันเข้าเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มดังนั้นในภาษา PHP ก็มีตัวแปร array เหมือนกันซึ่งในภาษา PHP ก็มี array อยู่ 2 แบบ แบบแรกก็เป็น array

ภาษา C# การใช้ switch case

Posted on

เกือบทุกภาษาจะมีการใช้ select case รวมไปถึงในภาษา C# ด้วย ซึ่งใน visual c# จะมีความสามารถในการใช้ switch case ได้ง่ายกว่าในภาษาซีหรือภาษาอื่นตรงที่ภาษาซีนั้นจะไม่สามารถใช้ switch case ได้กลับข้อมูลที่เป็น string แต่ใน visual c# สามารถทำได้ แต่รูปแบบในการเขียนนั้นก็ยังคล้ายกับภาษาในตระกูลภาษาซีอยู่ดี ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่าง visual c# กันเลยดีกว่า

Visual Basic การใช้ Select Case

Posted on

นอกจากการใช้ if ? else แล้วใน visual basic ยังมีให้เลือกใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือ select case ซึ่งจะแตกต่างการใช้ if ? else ตรงที่การใช้ select case นั้นจะแบ่งเป็นกรณีต่างๆที่เรากำหนดขึ้น เช่นในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นบุคคลที่เรากำหนดเราก็จะแยกการทำงานไปตามของแต่ละบุคคลเป็นต้น ซึ่งก็มาดูตัวอย่างการ visual basic ในการใช้งาน select case กันเลยดีกว่า