การสร้าง ActiveList แล้วเรียกใช้งาน class อื่น

Posted on

การสร้าง ActiveList แล้วเรียกใช้งาน class อื่น ในการพัฒนา android app นั้นเมื่อโปรแกรมมีการทำงานที่ซับซ้อนนั้น หลักการพื้นฐานของ oop ก็น่าจะเป็นการสร้าง class เพื่อที่จะสร้าง object ที่ทำงานต่างกันไป วันนี้หลังจากหายไปนานไม่ได้เขียนบทความเลย เอาตัวอย่างการสร้าง Active List เมื่อ เลือก list แล้วก็จะไปเรียกใช้งาน class ต่างๆที่มีอยู่ครับเราไปดูกันเลย หลังจากที่สร้างโปรเจ็คเสร็จแล้วให้เราทำการแก้ไขไฟล์หลัก ActiveList.java ให้ทำการ extends มาจาก ListActivity