เริ่มต้นหัดเขียน JQuery

Posted on

ถ้าพูดถึง Javascript ที่เป็น library แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จัก JQuery เพราะเป็น Library ที่นิยมมาก JQuery เป็นตัวช่วยในการพัฒนา Website ที่ใช้ javascript เพราะตัว JQuery นั้นจะมีตัวช่วยทั้งในการเลือกและควบคุม element ต่างๆที่เป็น tag html ต่างๆ ทั้งที่เรากำหนดชื่อ หรือ คลาส อย่างง่ายได้รวมไปถึงการใช้งาน ajax และมี UI ต่างๆที่สวยงามให้เรียกใช้ได้มากมาย ส่วนขั้นตอนการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากแค่ไป download file จาก http://jquery.com/ มาแล้วทำการ include หรือเรียกใช้ใน file ที่เราต้องการเท่านั้นเอง ส่วนไฟล์ที่ทำการ download จะมีให้เลือก 2 แบบคือแบบ min จะเป็นไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดให้เราใช้งานและมีขนาดไฟล์ขนาดเล็ก ส่วนที่เป็นชื่อไฟล์ไม่มีคำว่า min จะไม่มีการบีบอัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำโค้ด JQuery มาพัฒนาต่อให้เป็นแบบฉบับของตัวเอง

php framework CodeIgniter การใช้งาน MVCเบื้องต้น

Posted on

php framework CodeIgniter นั้นเป็น framework ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานแบบ mvc model นั้นก็คือจะแยกเป็น 3 ส่วนที่จะรับผิดชอบในการแต่ละส่วนไปแบ่งออกเป็น M คือ model จะเป็น class ที่ทำหน้าที่ติดต่อฐานข้อมูลซึ่งเราจะเขียนเป็นคลาสที่มีคุณสมบัติและข้อมูลใกล้เคียงกับตารางในฐานข้อมูลที่เราต้องการข้อมูล ต่อมา V View คือส่วนที่จะรับผิดชอบแค่การแสดงผลในส่วนที่จะให้ผู้ใช้เห็นเท่านั้น ต่อมาสุดท้ายคือ C Controller จะเป็นตัวควบคุมว่าผู้ใช้ได้ทำอะไรลงไปในการใช้งานจะดึงข้อมูลจาก model หรือแสดงผลจาก view เป็นต้น codeigiter นั้นจะแบ่งสามส่วนนี้อยู่ใน folder application ซึ่งมันก็จะแยกออกเป็น 3  folder อีกคือ

การติดตั้งเริ่มใช้งาน php framework CodeIgniter

Posted on

CodeIgniter นั้นเป็น framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บโดยใช้ภาษา php ซึ่งคำว่า framework นั้นก็คือกรอบของงานเพื่อไม่ให้เราพัฒนาออกนอกลู่นอกทาง หรือว่าลงทะเลไป และมันมีประโยชน์ในการร่วมพัฒนาหลายคน โดยขั้นตอนในการติดตั้งนั้นเริ่มแรกให้ทำการ download จากทางเว็บ http://codeigniter.com/ เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้ทำการแตกไฟล์ zip โดยผมแตกไฟล์แล้วทำการเปลี่ยนชื่อ folder เป็น code ซึ่งจะมีโครงสร้างดังรูป หลังจากนั้นให้เรานำไปวางบน web server หรือ server จำลองในเครื่องก็แล้วแต่

แนะนำ Starling Framework – The Open Source Game Engine For Flash

Posted on

ช่วงนี้ผมได้ลองเล่นลองเขียน game flash ผมจึงลองค้นหา flash game engine ดูก็พบ Starling Framework ซึ่งเป็นเหมือ Framework เพื่อให้เราไปต่อยอด เท่าที่ผมลองเขียนมาสักเล็กน้อยนั้น ขอบอกว่าถ้าใครกำลังบอกว่า game engine ของ flash ที่จะเขียนโค้ดเหมือน game ในรูปแบบ PC แล้วละก็ตัวนี้เลย เพราะมันมีการแบ่งเป็นคลาสเพื่อเรียกในการสร้าง object คำนวณ event ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละฉากทำให้เรามองภาพในการพัฒนาเกมส์ได้ง่ายขึ้น ต่างจากการใช้ adobe flash กับ action script 2 อย่างในการพัฒนาที่ต้องสร้าง frame แล้วก็ใส่ script ในแต่ frame แต่ตัว Starling Framework นั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนพัฒนาเกมส์โดยการเขียนโค้ดและพัฒนาเกมส์ในรูปแบบทั่วไปที่ทำภาพ แล้วก็เขียนโค้ดเพื่อกำหนดเหตุการณ์ แต่ได้ภาพสวยเหมือน flash และอยู่ใ platform flash แต่ ตัวนี้นั้นจะรันบน flash […]