แนะนำ QUnit Testing Framework สำหรับ Test JavaScript

Posted on

ณ ตอนนี้เทคโนโลยี web เดินมาไกลมาซึ่งตอนนี้ html สามารถทำได้หลายอย่างแต่สิ่งที่พัฒนามาพร้อมกันคือ javascript ซึ่งหากการพัฒนา javascript ที่มีการทำงานซับซ้อนมากนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือการทดสอบความถูกต้อง และในแต่ละภาษานั้นก็จะมีวิธีและ tool ในการทดสอบที่ต่างกัน และวันนี้ผมขอแนะนำเครื่องมือในการทดสอบ javascript ที่มีชื่อว่า QUnit ซึ่งผมว่าค่อยข้าง config เริ่มการใช้งานอย่างเลยที่เดียวขั้นแรกก็คือให้เริ่มทำการดาวโหลดไฟล์จากเว็บ http://qunitjs.com/ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์คือ  qunit-1.9.0.js และ qunit-1.9.0.css ซึ่ง 1.9.0 นี้เป็นเลข version ซึ่งในอนาคตมันจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับ