CodeIgniter การลบ index.php และการใช้งาน URI Routing

Posted on

ในการใช้ CodeIgniter Framework php ในการพัฒนาเว็บนั้นหากไม่มีการ config เพิ่มเติมนั้นมันจะมีการใช้ index.php ใน url ที่เรียกใช้ controller หากใช้งานเป็น web application ทั่วไปมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่หากทำเป็นเว็บไซด์แล้วมันจะมีปัญหาส่งผลต่อกการ index url ของ google หรือการทำ SEO นั้นเองโดยขั้นตอนการเอา index.php ออกมีขั้นตอนดังนี้ โดยเริ่มแรกนั้นผมจะโดย CodeIgniter เริ่มแรกมาโดยไม่ทำการ config ใดๆเลยแล้วนำไปตั้งบน Web Server ซึ่งในเครื่องของผมนั้นจะใช้ Appserv เพราะมันง่ายสุดสำหรับการใช้งาน โดยผมนำไปวางไว้แล้วตั้งชื่อ folder ว่า code เมื่อลองเรียก url ดูโดยใช้ url ที่มี index.php ซึ่ง Controller default นั้นจะเป็น Welcome

เขียน JAVA – เซฟรูปจาก URL โดยใช้ JAVA

Posted on

เขียน JAVA – เซฟรูปจาก URL โดยใช้ JAVA ในบางครั้งหากเรามี URL ของรูปภาพจำนวนมาก หากเราต้องการเซฟรูปเหล่านั้นมันคงจะเหนื่อยหน่อยเพราะรูปมันเยอะ เราก็ทำการเขียนโปรแกรมเซฟรูปภาพจาก URL หากเรารู้ URL แล้วเราก็แค่ List ใส่ข้อมูลเป็นไฟล์หรือ Database ก็แล้วแต่ จากนั้นก็จะใช้โปรแกรมเล็กๆที่เขียนโดย java ทำการเซฟรูป เพื่อช่วยให้เก็บรูปหรือบันทึกรูปได้เร็วขึ้นนั้นเอง เริ่มแรกผมจะเขียนโปรแกรม java โดยใช้ eclipse เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นแรกทำการสร้าง Project เลือกเป็น Java Project